Industribedriftene øker investeringene

Publisert

Sinkverket i Odda med 3D-bilde som viser byggeplan for prosjektet.

Sinkverket i Odda med 3D-bilde som viser byggeplan for prosjektet. Foto: Boliden & Norconsult

Industrien vil øke investeringene i maskiner, bygg og produksjonsutstyr fra 35,3 milliarder kroner i 2022 til 45,8 milliarder kroner i 2023 (over 30 prosents økning).

Industribedriftene har økt investeringene jevnt siden 2016, og har i dag høyere produksjonskapasitet enn på mange år. Det var en litt svakere utvikling gjennom pandemien, men det siste året har investeringene økt kraftig, se figur. Nå varsler bedriftene ytterligere økning i år.

Investeringer, industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: SSB. Foto: Norsk Industri

Investeringsundersøkelsen for første kvartal 2023 viser stor investeringsvilje hos mange bedrifter. Store industriinvesteringer i Rana (Freyr), Odda (Boliden) og Arendal (Morrow) er i gang. Disse investeringene er på flere milliarder og følges av mange hundre mindre investeringer.   

Beyonder på Haugalandet, Nordic Mining i Sunnfjord og Wacker Chemie på Kyrksæterøra er noen av mange bedrifter som vurderer store investeringer i årene fremover.  Norsk Industri ser frem til flere investeringsbeslutninger i løpet av året som vil styrke industrien i Norge.  

I undersøkelsen registreres det en nedgang i investeringene i bergverk, før en eventuell investeringsbeslutning hos Nordic Mining. Bedriftene venter investeringer på 2,1 milliarder kroner - en nedgang fra 2,8 milliarder kroner i 2022. 

Investeringene i industri og bergverk er hovedsakelig investeringer til varer som skal selges på eksportmarkedet. Dermed vil økte investeringer fører til økt eksport når de nye fabrikkene er i produksjon. Direktør i bransje- og industripolitisk avdeling Knut E. Sunde ser positivt på investeringene, men venter kamp fra andre land.

 – Økte investeringer i fastlandsindustrien er spennende og positivt, men ettersom flere land slåss om disse investeringene og de krever mye ekstern finansiering, får vi håpe de blir realisert i Norge som planlagt, sier Knut E. Sunde i en kommentar. 

Samlet vil bedriftene innen petroleum, kraftforsyning, industri og bergverk investere for 267 milliarder kroner i 2023, en kraftig økning på tjue prosent fra 2022, og det høyeste investeringsnivået noen gang.   

Kraftforsyning venter økning i investeringene i år etter lave investeringer i 2022. Nivået ventes å ligge på 31,6 milliarder kroner. Mye mer fornybar kraft er helt nødvendig fremover, og det trengs investeringer i havvind, vannkraft, solkraft, energieffektivisering, raskere saksbehandling og så videre. "Mer av alt raskere", som Energikommisjonen beskriver. 

Som ventet varsler oljeselskapene vekst i investeringene i 2023 på nærmere 20 prosent til 188 milliarder kroner i 2023. Det siste året er investeringene oppjustert med 50 milliarder kroner. Selskapene forventer høye investeringer også i 2024 med et første anslag på 180 milliarder kroner 

Spørreundersøkelsen om fremtidige investeringer fra Statistisk sentralbyrå gjennomføres fire ganger i året.