Høyere eksport i mai

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene økt med 2,2 milliarder kroner (6,3 prosent) til 37,2 milliarder kroner fra mai fjor til mai i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Eksport fra fastlandsbedriftene

Figuren viser utviklingen i eksportinntektene de siste fire år. Kilde: SSB.

Det var bred fremgang for industrivarene med unntak av metaller, hvor særlig lavere eksport av jernholdige metaller trakk med eksporten med 0,6 milliarder kroner.

I syv av de tolv siste månedene har eksporten vært over 37 milliarder kroner, og eksporten hittil i år peker mot eksportrekord for fastlands-Norge. 

Utstyr til petroleumsutvinning øke forsiktig i mai, for første gang på fire år viser bakgrunnstallene.  Eksporten av instrument/apparat som brukes ved oljeutvinning og til skip er fortsatt lavere enn året før. 

Markedene i Europa og USA ønsker flere norske varer og eksporten til USA har f.eks. økt med 17,8% hittil i år, mens vi importerer 44 prosent mer fra USA enn i tilsvarende periode fjor.  Markedene i Asia går fortsatt nedover, men nedgangen har flatet ut, og f.eks. til Japan er det vekst i eksporten i år.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!