Høye investeringer i bedriftene

Publisert

Figuren viser utvikling i investeringene i petroleumssektoren de siste årene, antagelsen fra SSBs spørreundersøkelse og nivået på investeringer hentet fra siste Konjunkturrapport til bransjeorgansasjonen Norsk olje og gass (Norog). Kilde: SSB – Nasjonalregnskap, SSBs spørreundersøkelse, Norog.

Bedriftene innen petroleum, industri, bergverk og kraftforsyning investerer i år 220 milliarder i ny og oppgradert produksjonskapasitet, viser tall fra Nasjonalregnskapet til Statistisk sentralbyrå. Dette utgjør nærmere 30 prosent av de samlede investeringer i Norge.

Petroleumssektoren investerer klart mest med 160 milliarder kroner, industri/bergverk investerer over 34 milliarder kroner og kraftverkene bruker 26 milliarder kroner på investeringer i 2017, viser nasjonalregnskapstallene til og med andre kvartal.

Investeringene har gått ned de siste årene på grunn av lavere investeringer innen petroleum, mens industri og kraft har økt investeringene til det høyeste nivået etter finanskrisen.  Samlet er investeringene i de to fastlandssektorene over 60 milliarder kroner i 2017.  En av de store investeringene i fastlands-Norge de siste årene, Hydros aluminiumspilot på Karmøy, åpnes for øvrig ikveld. 

Statistisk sentralbyrå presenterte i dag også spørreundersøkelsen om planer for investeringer som viser at det ventes fortsatt nedgang i investeringene i petroleumssektoren, mens kraftselskapene venter ytterligere økning i investeringene. I følge spørreundersøkelsen ventes investeringer i år på 212 mrd kr, åtte milliarder kroner lavere enn Nasjonalregnskapet per andre kvartal. 

Petroleumssektorens investeringer er avhengig av om det leveres flere planer for utbygging og drift (PUD) av felt, og det er ventet flere PUDer i høst.  Foreløpig anslag på investeringene i sektoren i år er 156 mrd kr, noe lavere enn tallet fra Nasjonalregnskapet, neste år ventes 142 milliarder kroner, se figur.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!