Heftig medie-debatter om maskinskatten

Publisert

Regjeringen har i statsbudsjettet foreslått å fjerne maskinskatten over fem år. Dette forslaget har ført til sterk meningsutveksling i media.

Onsdag 18. oktober barket Knut E. Sunde fra Norsk Industri og Helge Eide fra Kommunenes Sentralforbund sammen i Dagsnytt 18. Innslaget fra Dagsnytt 18 er vel verd å få med seg. Parallelt brakte NRK en sak fra Høyanger, en industrikommune der bortfall av maskinskatt kan føre til et inntektstap på 10 millioner kroner. Ordføreren er selvsagt bekymret for dette. Hydro, som i dag betaler denne skatten til kommunen, er på den annen side storfornøyd med at maskinskatten fases ut.

Norsk Industri og NHO er helt klar på at det er på høy tid å fase ut maskinskatten, som er tuftet på et mer enn 100 år gammelt regelverk. Ett av problemene med skatten, er at mange saker ender i rettsapparatet. Vindusprodusenten NorDan opplevde å tape i Tingretten. Men da saken ble anket til Lagmannsretten, førte det til at 95% av skattetaksten forsvant. Skatten ilegges skjønnsmessig i kommunene, den gjør det vanskelig for investorer å vite hva de må betale i skatt hvis de etablerer seg i Norge. Når forholdene er så uforutsigbare, fører det til at investorene ikke vil bruke penger på å investere i Norge. Da blir det heller ikke noen skatteinntekter.

Statssekretær Jørgen Nesje i Finansdepartementet sier at det er nettopp ut fra hensynet til bedriftene at man foreslår en utfasing av den særegne maskinskatten. – Dette vil redusere eiendomsskatten for mange bedrifter. Det øker fortjenesten og gjør ting mer forutsigbare, sier statssekretæren i NRK-reportasjen om maskinskattens virkninger i Høyanger. 

Se vår kommentar til statsbudsjettet om maskinskatten

Hør Knut E. Sunde i Dagsnytt atten

Direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde møtte Helge Eide, områdedirektør fra KS til debatt i Dagsnytt atten 18.10.17. Klikk på bilde for å høre debatten.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!