En bit av Norge i rommet

Publisert

I Konjunkturrapporten 2019 har vi presentert en rekke gode historier fra våre medlemsbedrifter. I tiden fremover vil vi presentere disse. Her kan du lese mer om Kongsberg Norspace!

Kongsberg Norspace i Horten har levert elektronikkutstyr til romvirksomhet i over 30 år. Romteknologi fra Kongsberg Norspace brukes i dag i over 200 satellitter, og utstyr til ytterligere 25 er under arbeid. Produktene benyttes blant annet til telekommunikasjon, navigasjon, søk- og redningstjenester, værvarsling, satellittstyring og oppskytning.

Galileo oppskytning med Ariane5 rakett. Kongsberg Norspace har nøkkelutstyr om bord, både på satellittene og i selve raketten. Illustrasjon: GDS.

Bedriften tar også på seg produksjonsoppdrag for andre norske aktører, slik som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Noe av det som nylig forlot produksjonslinjen var den FFI-utviklede bakkeradaren som skal til Mars med neste NASA-mission.

Siden 2015 har Kongsberg Norspace bortimot doblet omsetningen. Kapasitetsøkning og effektivisering har stått i førersetet. Samtidig har det foregått kontinuerlig forskning og utvikling basert på markedsfokusert produktstrategi med utgangspunkt i bedriftens spisskompetanse og teknologi. Dette har vært vesentlig for å møte endringene i rom-markedet, med økt fokus på digitale løsninger, fleksibilitet, kostnadsreduksjon og standardisering. Innovasjon i rom-industrien er preget av to, til tider motstridende, krefter.

Det som utvikles skal være «state-of-the-art» om 20 år, som er typisk tid fra utstyret leveres til det forventes å være ferdig med sitt oppdrag. Det skal også være romkvalifisert, basert på kjent teknologi, og ha beviselig pålitelighet i rommet. Det er skarp internasjonal konkurranse!

I disse dager investerer bedriften i ny produksjonsteknologi og utvidet kompetanse, og legger til rette for ytterligere vekst gjennom å klatre i næringskjeden og vinne kontrakter innen NewSpace.

I et svingende og krevende marked er det godt å ha Kongsberg Gruppen i ryggen. Et solid teknologikonsern som satser på romfart, viser vilje til å investere og som har gode relasjoner internasjonalt. Sammen blir vi sterkere!