Kursbetingelser og praktiske opplysninger

Påmelding

Bindende påmelding skjer per påmeldingsskjema på nettsidenNettkurs må startes senest ett år etter påmelding og avsluttes senest to år etter påmelding.   

Kursavgift 

Prisen for medlemmer i Norsk Industri er spesifisert for de enkelte kurs. I kursavgiften inngår ikke kostnader til trykte lærebøker, samt ev overnatting og måltider. Disse kostnader betales av deltakerne direkte i forbindelse med kurset. Norsk Industri tar forbehold om endringer i pris og betalingsbetingelser.   

Avbestillingsfrister 

Nettbaserte kurs 
Dersom det tilsendte studiemateriell ikke svarer til forventningene, har man rett til å returnere det senest 14 dager etter mottakelse. Materiellet må da være uskadet. Når et kurs er påbegynt og materiellet tatt i bruk, gjelder ikke returretten. Etter påmeldingsfristens utløp er påmeldingen bindende og det betales full pris for kurset.   

Kurs basert på samlinger/konferanser
Skriftlig avbestilling senest innen påmeldingsfristens utløp. Ved senere avbestilling gis ingen reduksjon i kursavgift. Hvis avbestillingen kommer så sent at vi ikke kan avbestille hotellet står bedriften ansvarlig for dette.   

Betaling 

Bedriften mottar faktura samtidig med utsending av materiellet eller ved påmelding til kurs. For ikke fullførte kurs skjer det ingen tilbakebetaling til bedriften. Norsk Industri tar forbehold om endringer i pris og betalingsbetingelser for ikke oppstartede kurs.   

Endringer i studieplan og pensum 

Norsk Industri kan i løpet av studiet/kurset endre pensum og studieplan for å forbedre studiet eller for å etterkomme offentlige bestemmelser. 

Copyright 

Kursmateriell kan kun benyttes til undervisning ved kurs/program i regi av Norsk Industri. Annen bruk skal godkjennes av Norsk Industri. Materiellet kan ikke kopieres, mangfoldiggjøres eller på annen måte brukes i kommersiell virksomhet uten tillatelse fra Norsk Industri (herunder vises på dataskjerm, overhead eller i undervisningsøyemed).  Lov om opphavsrett til åndsverk m.v (Åndsverksloven) kommer her til anvendelse. 

Påmelding til kurs – samtykke av kursdeltakere 

Kursdeltakere registreres i Norsk Industris kursdatabase. Vårt register er underlagt meldeplikt til Datatilsynet. Det er derfor viktig at kursdeltakerne har gitt sitt samtykke til denne registreringen. «Opplysningene i registeret kan innhentes fra den registrerte selv, og fra bedriften vedkommende er ansatt i eller ved skole en er student/elev når den registrerte gir sitt samtykke». Vi forutsetter at bedriften/skolen har fått dette samtykke.