Treffer ungdom i både nord og sør

Publisert

Personer på kurs rundt et bord

Lærlingene ved Elkem Salten får innføring om verket og dets produksjon av verksdirektør, Ove Sørdahl. Foto: Elkem

Industrien trenger arbeidskraft og det er en rekke gode prosjekter rundt i landet som får gode resultater. Elkem i Salten og i Kristiansand har hatt stor suksess med sine prosjekter for å treffe ungdommen.

I Kristiansand samarbeider Elkem med opplæringskontor, kommunen, fylkeskommunen, næringsforeningen og Nav om å få ungdom som står utenfor arbeidslivet og skole i jobb.

– Bedriften ser på dette prosjektet som en vinn-vinn-situasjon, og det er også et samfunnsansvar vi har. Vår type industri vil trenge mange nye arbeidstakere fremover. Dette prosjektet mener vi er en god måte å vise frem hva vi jobber med, slik at de unge får lyst til i å jobbe i industrien, sier Unni Wilhelmsen, HR-sjef i Elkem.

Prosjektet, som de kaller "Ung start" er en del av Kristiansand kommunes "Flere i arbeid"-satsing, et femårig program som skal bidra til at flere utenfor arbeid kommer i jobb og gjennomfører videregående skole. Samtidig skal programmet sørge for at bedriftene får dekket sitt behov for arbeidskraft. Satsingen er et samarbeid med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet.

Rekordmange lærlinger i Salten

Elkem i Salten har tatt inn hele 13 lærlinger inkludert fagbrev på jobbkandidater i år. Det er lærlinger i fagene industrimekaniker, automasjon, kjemi og prosess som er blitt tatt inn. I tillegg har de også i år fem traineer innen ulike fagretninger.

Det er første gang på mange år at smelteverket har klart å fylle alle plassene. Det har vært en stor utfordring å fylle plassene ettersom det ikke finnes lokalt skoletilbud på denne linjen. Fire av fem lærlinger er dessuten hentet fra andre fylker. Mye av suksessen er takket være et veldig godt samarbeid med Indre Salten Opplæringskontor.

> Les mer her (metalsupply.no)

– Dette er to veldig gode eksempler på hvordan man kan rekruttere ungdom ved å tenke nytt. Det er mange arbeidsplasser som skal fylles de neste årene, vi oppfordrer hele industrien til å se på hvordan de kan rekruttere samtidig som de kan ta et samfunnsansvar, slik Elkem har gjort, sier Tone Belsby, rådgiver for kompetanse i Norsk Industri.