Opplæringskontorene kan fortsatt drive med opplæring

Publisert

En person som sveiser

Foto: Norsk Industri

I pressemelding 4. juni slår Kunnskapsdepartementet fast at opplæringskontorene fortsatt kan drive med opplæring og kan utføre oppgaver på vegne av lærebedriften.

 - Dette er en sak som Norsk Industri og NHO-fellesskapet har jobbet med i lang tid. Opplæringskontorene har en viktig rolle i å bistå lærebedriftene med oppgaver slik at bedriftene kan fokusere på det viktigste, nemlig å lære opp morgendagens fagarbeidere som Norge har stort behov for, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri. 

 I pressemeldingen uttaler Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtuns: 

"Vi har funnet gode løsninger som ivaretar innspillene som er kommet i høringen, og som vil styrke fag- og yrkesopplæringen framover. Jeg er glad for at vi har hatt en god tone om denne saken i trepartssamarbeidet og at vi har funnet en løsning som har bred støtte blant kommunene og arbeidslivets parter." 

- Norsk Industri er derfor svært fornøyd med å ha fått gjennomslag i denne saken, sier rådgiver Tone Belsby i Norsk Industri. 

Les pressemeldingen her