Nye læreplaner betyr oppdatering av Norsk Industris læremateriell

Publisert

Person med PC på pulten

E-læring. Foto: foxyburrow - stock.adobe.com

Norsk Industri har læremidler innen fagopplæring for et stort antall fagbrev, og er nå godt i gang med revidering av disse i henhold til nye læreplaner.

Vi har allerede ferdigstilt skriftlig materiell for logistikkfaget, produksjonsteknikkfaget og gjenvinningsfaget. Elektrikerfaget vil også bli tilgjengelig før jul.

I tillegg vil innholdet bli oppdatert med nytt design for digitale læremidler. I løpet av våren er det planlagt å lansere ytterligere oppdatering i læremidlene til automatiseringsfaget, kjemiprosess- og laboratoriefaget. Andre fag som CNC-maskineringsfaget og industrimekanikerfaget er også i prosess for oppdatering.

Vi ser frem til å kunne tilby oppdaterte læremidler for fagene våre. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om læremidler og fagbrev.

> Les mer om fagopplæring fra Norsk Industri

Modulstrukturerte læreplaner skal gjøre det lettere for voksne å ta fagbrev

Modulstrukturert opplæring er en måte å organisere opplæring fram mot et fagbrev på, som er bedre tilpasset den voksnes behov, utgangspunkt og livssituasjon. Sluttkompetansen er den samme som for ordinært løp. 

Fra august 2024 skal 13 lærefag tilbys som moduler for voksne i videregående opplæring. Disse er på høring nå. Les mer her

Tre av fagene er logistikk-, gjenvinnings- og produksjonsteknikkfaget. Norsk Industris læremidler vil være et nyttig hjelpemiddel i opplæringen på veien mot fagbrev for denne målgruppen.

Har du spørsmål om kurs og kompetanse?

Ta kontakt via vårt henvendelsessystem!

Dersom du ikke finner e-posten når du oppretter bruker, sjekk søppelposten.