Ny rapport om industriens kompetansebehov

Publisert

Under frontfagsforhandlingene i 2022 sendte Norsk Industri og Fellesforbundet en henvendelse til Forsknings- og høyere utdanningsministeren. Dette resulterte i en arbeidsgruppe som nå har levert en rapport om industriens kompetansebehov.

Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra Norsk Industri, Fellesforbundet, Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Fra Norsk Industri deltok Tone Belsby, rådgiver for kompetanse og advokat Nora Køber Garvoll, samt Ørjan Stengelsrud (KDA) som bedriftsrepresentant.

– Dette har vært et interessant og nyttig arbeid, hvor vi blant annet har gått gjennom både industriens kompetansebehov, og diskutert muligheter og utfordringer med dagens kompetansepolitiske virkemidler. Vi vil gjerne takke for godt samarbeid, sier Nora Køber Garvoll.

Hovedpunkter fra rapporten:

  • Arbeidsgruppen viser til at det er satt i gang en rekke tiltak for å komme i møte industriens spesielle behov, blant annet innen batteriindustri. Rapporten synliggjør også at industrien har enkelte spesielle utfordringer. Denne kunnskapen og vurderingene tas med inn i arbeidet med en stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning.
  • For å synliggjøre at det er mulig å tilby kompetanseutvikling på ulike utdanningsnivåer i bransjeprogram, kan det være behov for mer målrettet informasjon rettet mot virksomheter og arbeidstakere om bransjeprogrammets innretning, mål og muligheter. Programområdestyret og partene i arbeidslivet er sentrale i dette informasjonsarbeidet.

> Les mer og last ned rapporten