NHOs kompetansebarometer: Bedriftene sliter fortsatt med å få tak i rett kompetanse

Publisert

Til tross for usikre tider med økonomisk uro, svakere lønnsomhet og redusert etterspørsel hos mange virksomheter, ser ikke dette ut til å redusere behovet for kompetanse i bedriftene i særlig grad. Dette kommer fram i NHOs kompetansebarometer som ble lagt fram 14. februar.

NHOs kompetansebarometer 2023 viser at 62 prosent at bedriftene i noen eller stor grad har et udekt kompetansebehov. Av medlemsbedrifter i Norsk Industri oppgir hele 69 prosent det samme.

En trend som utpeker seg, er at størrelsen på bedriften spiller inn på det udekkede kompetansebehovet. Bedrifter med færre enn 10 ansatte svarer at de har et udekket kompetansebehov på rundt 50 prosent, mens bedrifter på henholdsvis 50-99 ansatte, 100-249 ansatte og flere enn 250 ansatte svarer at de har et udekket kompetansebehov på rundt 70 prosent. Medlemsbedriftene i Norsk Industri rapporterer, som vist i tabell 3.1 på side 49, at de har størst kompetansebehov innen ingeniør og tekniske fag (75 prosent), håndverksfag (40 prosent) og IKT (19 prosent).

> Les mer og se kompetansebarometeret (nho.no)