Fagskolen i Viken blir gratis

Publisert

Eirik Hågensen, rektor på Fagskolen i Viken.

Eirik Hågensen, rektor på Fagskolen i Viken. Foto: Fagskolen i Viken

Norges største offentlige fagskole fjerner studentbetalingen, slik at studiene blir gratis fra høsten 2023. Dette ble enstemmig vedtatt av styret ved Fagskolen i Viken 17. februar.

Flere studier ved Fagskolen i Viken har kostet 7500,- i året for hver enkelt student. Fagskolen i Viken har lenge ønsket å fjerne denne kostnaden for studentene og har for budsjettet i 2023 lyktes med å løse den økonomiske utfordringen med å fjerne studentbetalingen. Det vil fortsatt være mulig å opprettholde dagens drift og høye kvalitet samtidig som studieplassene blir gratis for den enkelte student ved oppstarten av neste skoleår. Rektor Eirik Hågensen på Fagskolen i Viken er glad for at alle studiene nå blir gratis.

 – Jeg er meget fornøyd med at styret har besluttet dette. Vi tilbyr kunnskapen som arbeidslivet etterspør. Ved å gjøre alle våre studier kostnadsfrie er jeg er helt sikkert på at enda flere får muligheten til å ta høyere yrkesfaglig utdanning for få ny kunnskap og kompetanse hos oss, sier rektoren.

Fagskolen i Viken opplever at egenbetalingen har vært et hinder for en del studenter til å velge å sette seg på skolebenken. Det samme melder arbeidsgivere som ønsker at medarbeiderne skal kunne videreutvikle sin kompetanse. Derfor er dagens vedtak svært viktig for studentene og bedriftene.

 – Dette er svært gledelig og positivt for arbeidslivet. NHOs kompetansebarometer for 2022 slår fast at industrien har stort behov for kompetansen som fagskolene gir. Ved å fjerne studentbetalingen vil flere ha mulighet til å ta høyere yrkesfaglig utdanning som kommer bedriftene til gode, sier rådgiver Tone Belsby i Norsk Industri. 

> Les hele saken her