– Krigserklæring fra Trump

Illustrasjon: AdobeStock

Illustrasjon: AdobeStock.

Dersom USA iverksetter økt toll på biler og bildeler, er handelskrigen i full gang.

13. juni sendte Norsk Industri ut en e-post til de bedriftene som forventes å bli hardest rammet.

– Allerede fra 20. juli kan USA innføre en tosifret ekstratoll på importerte biler og bildeler. Det vil ramme rundt 20 norske bedrifter med en eksport på rundt 250 millioner kroner. Vi kan få umiddelbar full stopp i inngående ordre ettersom varer levert etter denne datoen risikerer en kraftig tollsats, sier direktør Knut E. Sunde.

USA har tidligere varslet at også import på biler og bildeler vil bli vurdert med henblikk på nasjonal sikkerhet. Denne henvisningen provoserer blant andre utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Koblingen til nasjonal sikkerhet er her om mulig enda vanskeligere å forstå enn for stål og aluminium. En slik sammenblanding av sikkerhetspolitikk og handel bidrar til å svekke USAs troverdighet i internasjonal handelspolitikk, og bidrar samtidig til å undergrave det regelbaserte multilaterale handelssystemet, sier hun.

Tar ingen ting for gitt

Fra før er det klart at amerikansk ekstratoll på stål og aluminium rammer eksport fra norske bedrifter for 100 millioner kroner. Men for de norske bedriftene som eksporterer stål og aluminium er det europeiske markedet mye viktigere enn USA. Slik er det også for bil- og bildelindustrien. I fjor eksporterte norsk bil- og bildelindustri for 7,4 milliarder kroner hvorav 85 prosent til EU. Da statsminister Erna Solberg besøkte Brussel 5. juni ble det klart at Norge ikke skal rammes dersom EU svarer med mottiltak på Trump-tollen. Norsk Industri tar ikke dette for gitt.

– Vi lever i en verden nå hvor ingenting må tas for gitt. For oss er det ekstremt viktig at EØS-avtalen står seg i handelskrigen når EU blir forbanna på USA, sier Sunde.

– Vi må være forberedt på at importrestriksjonene kan trå i kraft allerede i sommer – det er tidligere enn vi først antok. Vi følger utviklingen nøye fordi virkningene av mulig amerikansk tiltak mot import av biler vil være større enn de første tiltakene på stål- og aluminiumsområdet. Dette er fordi vi har stor eksport til EUs bilindustri, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

> Les mer om den mulige handelskrige på dn.no (krever innlogging)

Sitater er hentet fra dn.no.