Til bedriftsleder

Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet har gjort oss oppmerksom på at USA nå har innledet en undersøkelse om import av "automobiles, including cars, SUVs, vans and light trucks, and automotive parts", fordi amerikanerne mener dette utgjør en trussel for amerikansk økonomi og amerikansk sikkerhet. I vedlegget følger omtale av undersøkelsen.

Med erfaring fra USAs proteksjonistiske innføring av toll på stål og aluminium mars 2018, antar vi at det er en fare for at undersøkelsen ender med tollsats også på dette området på import til USA. Da dette området er svært mye større verdier enn for stål og aluminium, er det liten tvil om at det blir storpolitikk av slikt, hvor særlig EU med sin store bilindustri, vil markere sin motstand.

Amerikanerne har i utgangspunktet, under normale omstendigheter, inntil ni måneder på seg fra undersøkelsen startet (23. mai) til den skal være ferdig. Men ikke mye er normalt lenger. Det er en offentlig høring om temaet i Washington 19-20 juli. Vi mener nå vi må være obs på at USA kan finne på å innføre tosifret toll allerede i juli/august 2018. Vi frykter at amerikanerne for lengst har bestemt seg – og at de slår til kort tid etter at høringen er over.

Vi sender dette nå til alle medlemmer av Norsk Industris gruppe for bildelindustrien, Norpart, samt flere bedrifter som vi ellers mener kan være relevante. Denne mailen er kun sendt en i hver bedrift, så send den videre om du ikke er rette adressat. Vi tolker det slik at dette kan være av relevans for din bedrift, hvis dere eksporterer til USA eller vurderer dette. Eller dere selger deler til bedrifter i andre land som igjen eksporterer videre totalproduktet til USA.

Vi vet ikke nøyaktig hvordan amerikanerne vil definere nedslagsfeltet, men i samråd med myndighetene, legger vi foreløpig til grunn inndelingen under, der norsk eksport av nyttekjøretøy, bildeler mv fordeler seg på følgende hovedkategorier, med samlet årlig eksportverdi til USA på ca 250 millioner kroner:

  1. Kategori: 87059000 Motorkjøretøyer for spesielle formål, ikke boretårn/brann-/kran-/betongblandebiler eller de laget for transport av gods eller personer.
  2. Kategori: 87100009 Deler til stridsvogner.
  3. Kategori: 87041000 Dumpere konstruert for bruk utenfor vegnettet.
  4. Kategori: 87089990 Deler og tilbehør til motorkjøretøyer, unntatt traktorer.
  5. Kategori: 87087090 Hjul samt deler og tilbehør, til alle kjøretøy unntatt traktorer.
  6. Kategori: 87089390 Clutcher og deler dertil, til alle kjøretøy, unntatt traktorer.

I tillegg vil norske bedrifter berøres via sin eksport til kunder i EU-land som igjen eksporter til USA.

Vi går åpent ut med denne informasjonen på vår web og i media. Vi vil imidlertid ikke informere media om hvilke bedrifter som har fått denne mailen. Men flere av dere må regne med at media vil kunne gjette seg til hvem som blir berørt.

Norsk Industri vil ha flere møter med regjeringsapparatet om denne saken i tiden fremover, slik vi også har hatt om stål og aluminium. Vi ønsker sterkt å få en tilbakemelding fra dere i hvilken grad dere blir rammet om en tosifret tollsats skulle tre i kraft i 2019. All informasjon dere gir oss, vil - avhengig av hva dere tillater oss - deles helt eller delvis med regjeringen, men forblir fortrolig ellers.