Industrien jubler for nye katapultsentre

Publisert

Nå er det klart: Raufoss og Kristiansand får de første testsentre – såkalte "katapulter". Disse sentrene vil gi små og mellomstore bedrifter gode muligheter til å få dekket brorparten av kostnadene med å prøve ut nye produkter og materialer.

– Dette er skikkelig god industripolitikk, katapultene kan tette gapet mellom teoretisk tilnærming i forskningen og hva som er praktisk gjennomførbart i bedriftene. Det sa direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri etter at statsråd Jan Tore Sanner hadde offentliggjort hvor de første katapultene kommer.

Det var til sammen 38 søknader fra gode industrielle klynger i Norge som søkte om å få bli de første katapultene. Når beslutningen nå er fattet, blir de 50 millionene som regjeringen har satt av til satsingen fordelt tilnærmet likt mellom Norwegian Manufacturing Technology Center på Raufoss og FutureMat på Sørlandet.

De to sentrene skal spesialiseres på henholdsvis avansert teknikk for vareproduksjon og for utvikling av materialteknologi. Det er en forutsetning at bedriftene som deltar, selv skyter inn tilsvarende beløp som de offentlige midlene.

Katapultsentre for næringsutvikling er en ide som regjeringen har lånt fra Tyskland og England. Næringsministeren var i fjor på studieturer til begge disse landene og likte det hun så. – Det er en nyvinning vi feirer i dag, vi har hentet "best practice" fra land rundt oss og oversatt dette til hjemlige forhold, understreker Knut E. Sunde.

Les mer om vinnerne her

Se alle våre saker om katapult