Det skjer noe stort i det lille

Publisert

Nanoteknologien endrer industrien, samfunnet og våre liv. Men hva er egentlig nanoteknologi?

Nanoteknologi tilbyr både fordeler og ulemper. Nye muligheter oppdages, men det finnes mange utfordringer som må overkommes underveis. Det stilles store krav til både verktøyet og kompetansen. For å forstå mulighetene må man ha inngående kunnskap om hvordan verden fungerer på nanoskalaen, og hvilke verktøy som er tilgjengelig. Man må tenke annerledes enn det man er vant til for å kunne utnytte mulighetene.

Nanoteknologi er også en svært dyr teknologi. Verktøyene man bruker koster flere millioner norske kroner, og framstilling av nanomaterialer i større kvanta er svært vanskelig. (Kilde: NTNU)

Møt Maria Strømme på Industri Futurum 2018!

Maria Strømme, professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet, er optimistisk. Hvis man ser på helseindustrien fins det allerede flere eksempler på områder hvor nanoteknologi kan brukes til å bedre folks helse og til og med redde liv. Studier har allerede vist at nanoteknologi kan få mennesker med ryggmargsskader til å gå igjen. På miljøsiden kan nanocellulose erstatte plast som ikke er nedbrytbart og gi verden helt nye bionedbrytbare materialer.

- Jeg tror at vi har begynt å utvikle de verktøy som trengs for å skape et bærekraftig samfunn, både på det individuelle plan og i industrien, sier hun.

Vil du vite mer?

Maria Strømme kommer til Industri Futurum 19.-20. november.

> Les mer her