Årets viktigste industrielle happening - digital konferanse

Av industri - for industri

Det skjer noe stort i det lille

Publisert

Nanoteknologien endrer industrien, samfunnet og våre liv. Men hva er egentlig nanoteknologi?

Nanoteknologi er en studie av fenomener som skjer på nanoskalaen, og hvordan vi kan kontrollere og manipulere disse fenomenene. For at et produkt skal kunne sies å inneholde nanoteknologi må det ha elementer hvis struktur er kontrollert og/eller manipulert på nanoskalaen. Et eksempel på slik kontroll kan være å styre størrelse eller posisjon til nanostrukturer. Resultatet kan bli at man lager materialer med nye egenskaper. Det kan være materialer som er både harde og lette, eller tynne og isolerende. Man kan altså bygge nye materialer atom for atom, og skreddersy egenskapene etter hva man trenger. Det er disse mulighetene som ligger til grunn for den interessen og ressursbruken som nanoteknologi har ført til de siste årene. (Kilde: NTNU)

Maria Strømme, professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet, er optimistisk. Hvis man ser på helseindustrien fins det allerede flere eksempler på områder hvor nanoteknologi kan brukes til å bedre folks helse og til og med redde liv. Studier har allerede vist at nanoteknologi kan få mennesker med ryggmargsskader til å gå igjen. På miljøsiden kan nanocellulose erstatte plast som ikke er nedbrytbart og gi verden helt nye bionedbrytbare materialer.

- Jeg tror at vi har begynt å utvikle de verktøy som trengs for å skape et bærekraftig samfunn, både på det individuelle plan og i industrien, sier hun.