Økt tempo i råvarepolitikken

Publisert

Stein presenterer rapport

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri. Foto: Norsk Industri

Regjeringens nye mineralstrategi gir signaler om et løft for råvarepolitikken. Nå må den følges opp med konkrete tiltak.

Råvarepolitikk har aldri vært mer i vinden. I EU legges det frem politikk som skal gjøre Europa mer selvforsynt med strategisk viktige råvarer, det vil si råvarer som er avgjørende for å nå politiske mål innen klima, miljø, forsvar, helse, mv. I Norge har Regjeringen nylig lagt frem en ny mineralstrategi, med skyhøye ambisjoner. Men vi må skru opp tempoet!

I Norsk Bergindustris "Bergspalten" kan du lese Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansens innlegg om temaet. Les innlegget her

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen