Vil ha satsing på sirkulærøkonomi

Publisert

Norsk Industri og Prosess 21 tar til orde for en større satsing på sirkulærøkonomi i det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Sirkulærøkonomi er en sentral del av lavutslippssamfunnet. I et nytt notat som er oversendt til Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet argumenterer Norsk Industri og Prosess 21 for at det bør etableres en større satsing på sirkulærøkonomi i Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova og SIVA. Satsingen må inkludere reduserte forurensende utslipp fra produksjon, mer miljøvennlige produkter, substitusjon til kjemikalier med lavere miljørisiko, o.l.

Les: Notat - næringsrettede virkemidler sirkulærøkonomi og ytre miljø (pdf)

Norsk Industri og Prosess 21 foreslår følgende tiltak:

 1. Justeringer i vurderingsmetodikk for sysselsettingseffekt og verdiskapningspotensiale i prosjekter som tar sikte på utvikling og kommersialisering av teknologi innen sirkulær økonomi, mv.
 2. Opprettelse av nye støtteprogrammer og målrettede satsninger ("missions") som retter seg mot utvikling og kommersialisering av teknologi innen sirkulær økonomi, "grønn kjemi", reduserte forurensende utslipp og pilotprosjekter for å utnytte avfall i eksisterende industrianlegg.
 3. Etablere et PILOT-S program, etter modell fra PILOT-E.
 4. Øke avskrivningssatsene for investering i miljøteknologi.
 5. Styrke vektleggingen av miljø og innovasjon ved offentlige innkjøp.
Portrett av Jeanette Iren Moen
 • Jeanette Iren Moen
 • Bransjesjef Kraftforedlende industri / fagsjef energi og klima
 • Pressebilder
Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
 • Gunnar Grini
 • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
 • Pressebilder