Vil fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Ukjent

Lárus Ólafsson (Energy and Environmental Specialist, The Federation of Icelandic Industries), Elisabeth Sæther (statssekretær, OED) og Ole Børge Yttredal (direktør, Norsk Industri). Foto: Norsk Industri

Norsk Industri og vår islandske søsterorganisasjon Samtök iðnaðarins (The Federation of Icelandic Industries) vil fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier, slik også regjeringen klart uttrykker i Hurdalsplattformen. Organisasjonenes felles posisjon ble overlevert til statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet på et møte 1. desember.

Norsk Industri og Islandsk Industri er enige om at ordningen med opprinnelsesgarantier primært bør fjernes eller i det minste endres slik at den ikke undergraver konkurransefordelene Island og Norge har ved å bruke grønn, fornybar kraft i produksjonen av industriprodukter. Dette gjøres ved å la fysikken tale sitt tydelige språk, slik at garantiene automatisk følger med kraften som blir solgt. På denne måten unngår vi dobbelttelling og grønnvasking av industriproduksjon som ikke bruker fornybar kraft i sin produksjon.

Det er utarbeidet et felles norsk-islandsk posisjonsnotat om denne viktige saken, som er oversendt til Olje- og energidepartementet. I Regjeringens politiske plattform fremgår det at ordningen med opprinnelsesgarantier skal fjernes og industris kraftbehov prioriteres.

> Last ned posisjonsnotatet

Flere initiativ

Norsk Industri har sammen med LO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT-forbundet, Offshore Norge og Nelfo vært i møte med olje og energiminister Terje Aasland om vårt syn på opprinnelsesgarantiordningen.

> Last ned vårt felles innspill

Det foretas nå en revisjon av GHG-protokollen, som setter standarder for å måle utslipp, der det tas til orde for en lokasjonsbasert måte å rapportere klimafotavtrykk på. Dette er et viktig prinsipp som er helt i tråd med Norsk Industris posisjon.

> Last ned vårt brev til Generaldirektoratet for energi i EU-kommisjonen