Vil fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier

Publisert

Ukjent

Lárus Ólafsson (Energy and Environmental Specialist, The Federation of Icelandic Industries), Elisabeth Sæther (statssekretær, OED) og Ole Børge Yttredal (direktør, Norsk Industri). Foto: Norsk Industri

Norsk Industri og vår islandske søsterorganisasjon Samtök iðnaðarins (The Federation of Icelandic Industries) vil fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier, slik også regjeringen klart uttrykker i Hurdalsplattformen. Organisasjonenes felles posisjon ble overlevert til statssekretær Elisabeth Sæther i Olje- og energidepartementet på et møte 1. desember.

Norsk Industri og Islandsk Industri er enige om at ordningen med opprinnelsesgarantier primært bør fjernes eller i det minste endres slik at den ikke undergraver konkurransefordelene Island og Norge har ved å bruke grønn, fornybar kraft i produksjonen av industriprodukter. Dette gjøres ved å la fysikken tale sitt tydelige språk, slik at garantiene automatisk følger med kraften som blir solgt. På denne måten unngår vi dobbelttelling og grønnvasking av industriproduksjon som ikke bruker fornybar kraft i sin produksjon.

Det er utarbeidet et felles norsk-islandsk posisjonsnotat om denne viktige saken, som er oversendt til Olje- og energidepartementet. I Regjeringens politiske plattform fremgår det at ordningen med opprinnelsesgarantier skal fjernes og industris kraftbehov prioriteres.

> Last ned posisjonsnotatet

Flere initiativ

Norsk Industri har sammen med LO, Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT-forbundet, Offshore Norge og Nelfo vært i møte med olje og energiminister Terje Aasland om vårt syn på opprinnelsesgarantiordningen.

> Last ned vårt felles innspill

Det foretas nå en revisjon av GHG-protokollen, som setter standarder for å måle utslipp, der det tas til orde for en lokasjonsbasert måte å rapportere klimafotavtrykk på. Dette er et viktig prinsipp som er helt i tråd med Norsk Industris posisjon.

> Last ned vårt brev til Generaldirektoratet for energi i EU-kommisjonen