Starter gruppearbeid for å begrense utslipp fra industrien

Publisert

Gisle Løhre Johansen, direktør for FoU i Borregaard, sitter i styringsgruppen for Prosess21. Her sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Borregaard. Foto: NFD

Gisle Løhre Johansen, direktør for FoU i Borregaard, sitter i styringsgruppen for Prosess21. Her sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Borregaard. Foto: NFD.

Regjeringen ønsker bærekraftig vekst i industrien og oppretter samhandlingsforumet Prosess21.

Prosess21 er et gruppearbeid der ekspertene i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst.

Sammen med sine underleverandører har prosessindustrien lenge vært innovativ ved å finne måter å produsere mer effektivt, samtidig som det har lavere CO2-avtrykk.

Flere av Norsk Industris medlemsbedrifter er representert i styringsgruppen, som består av:

 • Håvard Moe, konserndirektør for teknologi i Elkem (Leder)
 • Hans Erik Vatne, teknologidirektør i Norsk Hydro
 • Gisle Løhre Johansen, direktør for FoU i Borregaard
 • Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen
 • Lars Petter Maltby, leder av Eyde Innovation Center
 • Liv-Margrethe Bjerge, Sustainability Manager i HeidelbergCement (Norcem) og prosjektleder for CO2-fangst.
 • Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri
 • Are Tomasgard, sekretær i LO-ledelsen
 • Nina Dahl, forskningssjef i SINTEF Industri
 • Gabriella Tranell, Professor ved Institutt for Materialteknologi, NTNU

 - Prosess21 blir et viktig formalisert bindeledd mellom industrien og forvaltningen, noe som er helt avgjørende for at vi kan forbedre og opprettholde gode hensiktsmessig rammebetingelser for industrien. Som det står i mandatet vil etableringen av Prosess21 sikre nødvendig kontinuitet slik at vi kan bygge videre på den positive samhandlingen som oppsto i forbindelse med utarbeidelsen av Veikartet for prosessindustrien. Jeg ser frem til å bidra inn i denne prosessen, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– De neste store skrittene krever at vi styrker samhandlingen mellom de relevante kompetansemiljøene og de ulike offentlige virkemidlene. Dette skal Prosess21 bidra til, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

> Les mer her (regjeringen.no)

 • Ole Børge Yttredal
 • Direktør energi- og miljøavdelingen
 • Pressebilder