Skuffende vedtak i Statnetts styre

Publisert

Statnett vedtok 18. juni en ny tariffmodell for 2021. Det legges opp til at industriens totalbelastning økes med flere hundre millioner i året i forhold til for få siden.

Unntaket er 2021 der det innvilges et midlertidig avslag som skal betales tilbake i årene etter, det vil si at avslaget i 2021 reduserer ikke industriens kostnader.

Norsk Industri har drøftet den nye tariffmodellen med Statnett over lang tid. Den skal innføres fra 2021.

En av de viktigste rammebetingelsene for den kraftintensive industrien er forutsigbarhet knyttet til betalingen av nettjenester. Som vi har sett i Frankrike og Tyskland, der tariffen er langt lavere enn i Norge, utnyttes handlingsrommet for å redusere tariffen betydelig for industrien. At Statnett i en krisetid, nok en gang har unnlatt å bruke handlingsrommet for å skape gode rammebetingelser er svært uheldig.

At de i tillegg legger opp til å avvikle ordningen for fleksibelt forbruk uten at det foreligger tilfredsstillende alternativer er uheldig. Statnett har igjen valgt å ikke lytte til de massive reaksjonene de fikk på endringsforslaget fra industrien og arbeidstaker og arbeidsgiversiden.

- Kraftnettet er vital infrastruktur for verdiskapingen i hele landet. Vi vil fortsette å jobbe for en mer forutsigbar og industrivennlig måte å fastsette tariffen på. Endringene må nå komme raskt, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Elementene i vedtaket:
  • Industrikundenes rabatt blir jevnet ut, slik at alle industrikunder nå vil få 50 prosent rabatt.
  • Et foreløpig avslag i tariffbetalingen på 20-25 prosent for 2021 på grunn av korona-situasjonen, men som må betales tilbake senere.
  • Forbruk som er tilknyttet nettet nær kraftproduksjon vil fortsatt få samme avslag i tariffen for dette som i dag. Det betyr at den såkalte k-faktoren opprettholdes.
  • Statnetts styre har besluttet gradvis å avvikle ordningen med en egen tariff for fleksibelt forbruk, ettersom det i dag finnes og utvikles mer effektive måter å sikre fleksibilitet i kraftnettet. Dette skal gjøres med en overgangsordning, hvor rabatten opprettholdes med 50 prosent av dagens nivå i 2021 før den avvikles i 2022.

Les også: Statnett vil kutte nettleien med 20-25 prosent (e24.no)