Sikkerhetssituasjonen i industrien

Publisert

I forbindelse med situasjonen rundt NorStream og observasjoner av uidentifiserte droner rundt norske petroleumsinstallasjoner og kraftverk, vil Norsk Industri anbefale at man følger med på informasjon som de ulike ansvarlige myndigheter publiserer på sine hjemmesider.

Vi oppfordrer også alle medlemsbedrifter om å gi informasjon til relevant myndighet. Vi vil anbefale bedrifter som har beredskapsplaner om at disse blir gjennomgått og eventuelt oppdatert.

Les mer:

> Petroleumstilsynet: Sikkerhetssituasjonen i olje- og gassvirksomheten

> Petroleumstilsynet: Observasjoner av uidentifiserte droner/luftfartøy offshore

> Regjeringen

> Offshore Norge