Planlegging av nett til havs og kriterier på Utsira Nord

Publisert

Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: OED

Olje- og energiminister Terje Aasland. Foto: OED.

Norsk Industri deltok da olje- og energiminister Terje Aasland la frem at det blir kvalitative kriterier for Utsira Nord og at Statnett skal utrede helhetlig nett til havs.

Norge sliter med kraftbalansen om dagen. Det ser vi alle på strømregningene våre. Industrien som ikke har lange kontrakter har fått en barsk hverdag med astronomiske nivåer på kraftregningene sine. På kort sikt må vi få ordnet opp i dette ved forsert utbygging av vannkraft, landbasert vindkraft og energiøkonomisering. På lengre sikt, forhåpentlig før 2030 må det vesentlige bidraget komme fra havvind.

I et møte på med bransjen og partene i arbeidslivet denne uken kom olje- og energiminister Terje Aasland med en delavklaring. Kvalitative kriterier skal legges til grunn når utbyggere skal velges på Utsira Nord og Statnett skal være ansvarlig for infrastrukturen på sokkelen.

Avklaringene er svært positive og blir godt mottatt av bransjen. Dette vil bidra til at vi sikrer nasjonal teknologiutvikling samtidig som de gode norske tradisjonene med god HMS og samarbeid mellom partene ivaretas.

– Nå er det viktig at tempoet holdes oppe, slik at vi får fart på utbyggingen også i Sørlige Nordsjø. Vi håper det vil kommer flere avklarigner i tilleggsmeldingen til Energimeldingen som er bebudet rett før påske, sier Ole Børge Yttredal, direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)