Nye tiltak for raskere omstilling til grønn industri

Jan Christian Vestre under Helseindustri- og beredskapskonferanse 2022.

Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Norsk Industri

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte 30. juni regjeringens nye tiltak for "raskere omstilling til grønn industri".

Dette innebærer blant annet 200 millioner i året til innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter samt deltakelse i EUs hydrogenbank som vil bidra til støtte til grønt hydrogen.

Dessuten ønsker regjeringen å styrke virkemidlene for kapital og lån i statsbudsjettet i høst.

– Næringsministeren forstår trusselen fra IRA i USA, og vi er klar over at Norge har noen fortrinn, men de tiltakene han lanserer i dag er neppe et fullgodt svar på utfordringen, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Amerikanernes voldsomme satsing på grønn industri gjennom IRA virker som en magnet på investeringer fra industribedrifter som vurderer alternativet opp mot å investere i Norge.

– Vi får fortsette dialogen med regjeringen i sommer og utover høsten slik at de bedringene som trengs i virkemiddelapparatet blir mer kraftfulle. Samtidig er vi bekymret for fremdriften, for vi skulle helst hatt klarhet i rammebetingelsene nå i juni, men konstaterer at dette ikke blir klart før i oktober, sier Lier-Hansen.

> Les mer her (regjeringen.no)