Nå besluttes det viktige vannkraftprosjekter - mer av slikt!

Publisert

F.h.: Ole Børge Yttredal (Norsk Industri), Knut E. Sunde (Norsk Industri), Kjetil Toverud (Andritz Hydro) og Arve Jacobsen, Lyse kraft på besøk på kraftverket Lysebotn II. Foto: Norsk Industri

Norsk Industri har over tid påpekt at kraftselskapene må benytte tiden med høye priser til å gjennomføre prosjekter for å oppgradere og utvikle vannkraft, til landets beste. Nå er flere viktige prosjekter på gang.

Det var slike prosjekter som var intensjonen bak skattekompromisset som Stortinget vedtok på området. Gjennom endringer i kraftverksbeskatningen ble det lagt til rette for raskt å bygge ut totalt 8-10 TWh. Nå må kraftprodusentene følge opp!

Gledelige initiativ

Det er gledelig å se at Lyse Kraft nå skal bygge nye vannveier samt tre nye kraftverk. Dette vil samlet kunne øke kraftproduksjonen med 200-250 GWh/år og gi 600 MW ny installert effekt. Dette er nær en dobling av den installerte effekten for Røldal-Suldal, og kostnadsestimatet er foreløpig 4-5 milliarder kroner.

> Les mer her (lysekonsern.no)

Lyse har tidligere blant annet gjennomført Lysebotn II som ga marginale naturinngrep, effektøkning på 75 prosent og årsproduksjon på 370 MW.

Statkraft har annonsert søknad om å utvide produksjonen til kraftstasjonen Mauranger fra 250 til 880 MW. Det gir 70-80 GWh ny energi og fleksibilitet til kraftsystemet. Vi må 40 år tilbake i tid for å se et tilsvarende stort prosjekt.

> Les mer her (statkraft.no)

– Dette er viktige prosjekter for å bidra i en knapphetssituasjon av både kraft og effekt og behov for bedre nettstabilitet. Det må realiseres flere prosjekter raskt, og vi er glade for å høre om planene fra kraftselskapene. Nå trenger vi fullt trøkk, sier Ole Børge Yttredal, direktør for energi og miljøavdelingen i Norsk Industri.

– Norsk Industri har etablert et eget forum for vannkraftleverandørene. Det er utrolig viktig at vi har en egen leverandørindustri med tilholdssted i Norge som kan bidra til utbygging og sikker drift av kraftverk og nett, sier Hans Petter Rebo, bransjesjef for Elektro og Energi i Norsk Industri.

På besøk hos Lysebotn II

22. august var Knut E. Sunde, Ole Børge Yttredal og Hans Petter Bøe Rebo fra Norsk Industri på besøk hos kraftverket Lysebotn II. Her fikk de en omvisning av adm. dir. Bjørn Honningsvåg i Lyse Kraft. Med på besøket var også adm. dir. Kjetil Toverud fra vår medlemsbedrift Andritz Hydro og leder av Norsk Industris vannkraftforum.

> Se reportasje her (nrk.no)