Historisk investeringsbeslutning for transport og lagring av CO2

Publisert

Illustrasjon av Northern Lights-prosjektet

Illustrasjon: Equinor.

Equinor, Shell og Total har besluttet å investere i Northern Lights-prosjektet i Norges første utnyttelsestillatelse for lagring av CO₂ på norsk sokkel.

Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring (carbon capture and storage, CCS) som vil omfatte fangst av CO2 fra en eller to industrielle fangstanlegg. Northern Lights-prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen.

– Dette er gledelige nyheter. Nå er det viktig at regjeringen fatter en investeringsbeslutning så raskt som mulig. Vi forventer at dette skjer i forbindelse med proposisjonen med nye korona-tiltak som skal komme 29. mai, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les mer her (equinor.com)