Europas største forekomst av sjeldne jordarter ligger i Norge

Publisert

Tre personer på pressekonferanse

Are Tomasgard i LO, Anniken Hauglie i NHO og Harald Solberg i Norsk Industri på pressekonferanse om Fensfeltet 6. juni 2024. Foto: Norsk Industri

På en pressekonferanse 6. juni ble det lagt frem et ressursestimat som viser Europas største forekomst av såkalt REE, sjeldne jordarter som er kritiske for det grønne skiftet. Forekomsten ligger på Fensfeltet i Nome kommune i Telemark.

Dette er en mineralforekomst av stor europeisk og global betydning, som gir store industrielle muligheter. Dette er mineraler som er nødvendig for å produsere blant annet vindturbiner, mobiltelefoner og forsvarsmateriell.

– Dette feltet gir Norge store muligheter til å etablere nye industrielle verdikjeder og skape fremtidsrettede arbeidsplasser innen utvinning av sjeldne jordartsmetaller, videre prosessering/separasjon av jordartsmetallene og – kanskje i fremtiden – også magnetproduksjon. Jeg er opptatt av at alle nå trekker i samme retning for å realisere dette prosjektet, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri, som deltok på pressekonferansen sammen med Are Tomasgard i LO og Anniken Hauglie i NHO.

Med "alle" mener han både rettighetshaverne, sentrale myndigheter, virkemiddelapparatet, kommunen og partene i arbeidslivet.

– Den velviljen alle viser for å realisere prosjektet, den må vi ta vare på. Prosjektet og mulighetene på FEN vekker stor interesse i EU-systemet og i EU-kommisjonen. Vi må sørge for å være en del av det europeiske samarbeidet om å identifisere og realisere strategisk viktige mineralprosjekter, sier Solberg.

Les mer:

> Rare Earths Norway (REN)

> NRK