Endelig kommer strømstøtteordningen for bedrifter

Publisert

Pressekonferanse om strømstøtteordning

Regjeringen legger fram nye strømstøtteordninger for næringslivet. Foto: Skjermdump fra regjeringen.no

16. september la regjeringen fram en ordning for strømstøtte til næringslivet. Essensen i regjeringens strømpakke er en tilskuddsordning og støtte til ENØK-tiltak, noe som kan sikre noe lavere kraftpriser og kutt i energibruk og -kostnader for mange bedrifter fremover.

Ordningen er kun for bedrifter med minst tre prosent energikostnader og vil potensielt dekke om lag 20 000 bedrifter i områder med spesielt høye strømpriser. Regjeringen jobber videre med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer rundt pakken med tiltak.

– Denne ordningen er bra - ikke perfekt, men den er hvertfall på plass. Detaljene vil bli kjent om få dager, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri.

Nå skal ordningen til Stortinget, og Norsk Industri støtter NHOs oppfordring til stortingspolitikerne om å slutte bredt opp om modellen som regjeringen legger på bordet. Men det er en viktig premiss.

Trenger en fastprisordning som fungerer på mellomlang sikt

Arbeidet med det underliggende strømmarkedet og særlig fastpriskontrakter fra nyttår er det aller viktigste grepet regjeringen nå gjør. Norsk Industri er ikke helt overbevist om at de endringene i skatteregimet for e-verk som regjeringen har varslet er tilstrekkelig for å få et fungerende fastprismarked på mellomlang sikt med levelige priser. Regjeringens førsteprioritet framover må derfor være å gjøre justeringer og ha tett dialog med aktørene slik at man sikrer at fastprismarkedet kan fungere raskest mulig. Ellers frykter vi mange industribedrifter snart måtte stoppe opp eller legge ned, med så høye kraftpriser som vi nå opplever.

Les mer:

> 3 milliarder til å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen (regjeringen.no)

> Regjeringen legger fram strømstøtteordning for næringslivet (nho.no)

> Industritopp glad for kortsiktig strømhjelp: – Den store bekymringen er 2023 (e24.no)