Budsjettforliket – ingen friske midler til karbonhåndtering

Publisert

Det legges ikke opp til økning i bevilgningene til karbonfangst, transport og lagring i budsjettforliket. Gitt ordlyden i budsjettforliket om CCS, er vi likevel betingede optimister i forhold til den videre satsningen på dette viktige klimavirkemiddelet, uttaler Stein Lier-Hansen i en kommentar.

Ordlyden fra budsjettforliket:
"Stortinget ber Regjeringen sikre videreføring av Gassnovas arbeid med fullskala CO2- håndtering slik at inngåtte kontrakter med fangst- og lageraktørene ikke termineres fra statens side før Stortinget har behandlet Regjeringens helhetlige fremlegg om arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge og tatt stilling til om forprosjektering skal igangsettes".

- Skal vi nå de nasjonale målene om kraftige CO2 reduksjoner og to gradersmålet, er vi helt avhengige av å lykkes med CO2 håndtering. Veien har blitt lagt om underveis. Dette har allerede ført til forsinkelser. Det er beklagelig. Nå må vi komme videre! Vi tar regjeringen på alvor når de sier at de skal realisere fullskala CCS prosjekter i Norge. Vi tar derfor for gitt at det settes av penger til videreføring av nødvendig aktivitet inntil Stortinget har behandlet regjeringens framlegg om fullskala CO2 håndtering i Norge og om forprosjektering kan settes i gang. Et avgjørende premiss for å nå målene i prosessindustriens veikart, der vi skal fjerne CO2 utslippene innen 2050, er at vi lykkes med CCS. Norsk Industri kommer til å følge prosessen svært nøye, avslutter Stein Lier-Hansen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!