Blå strøm: et effektivt bidrag til å løse klima- og energikrisen

Publisert

Fire mennesker på en scene

Panelsamtale under lanseringen av forstudiet om blå strøm 29. november 2023. F.v.: Ole Trellevik (H), Sofie Marhaug (Rødt), Ola Elvestuen (V) og debattleder Eivind Berstad (Bellona). Foto: Bellona

En ny forstudie av såkalt "blå strøm" viser at blå strøm effektivt vil bidra til å løse den kombinerte klima- og energikrisen før 2030, samtidig som den krever minimale ressurser og fungerer som nødvendig balansekraft for en vellykket implementering av fornybar kraft.

Rapporten ble fremlagt i Oslo 29. november. Norsk Industri har deltatt i forstudien om mulighetene for å sikre kraft til elektrifisering av petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel. Prosjektet er initiert av Ocean-Power, med god deltakelse og bidrag fra Norsk Industri, Miljøstiftelsen Bellona og CapeOmega.

"Blå strøm" er strøm produsert av flytende gasskraftverk med karbonfangst- og lagring. 

Prosjektbeskrivelsen har vært: "Kan "blå strøm", gasskraft med CCS, representere en løsning for utfordringene på norsk sokkel?"

Elektrifisering er helt nødvendig

Løsningene som er undersøkt i denne studien innebærer totalt en CO2-reduksjon på 5 millioner tonn årlig og en strømproduksjon på 15 TWh. Dette utgjør omtrent 10 prosent av Norges totale utslipp og strømbehov. Tiltakskostnad er i flere tilfeller beregnet til å være under den 2000 NOK per tonn CO2.

Petroleumsindustrien må kutte CO2-utslipp. Videre elektrifisering er den viktigste løsningen for å kunne bidra til større utslippsreduksjoner. Samtidig går vi mot et kraftunderskudd, og i deler av landet en energikrise.

– Muligheter til å få plass flytende kraftverk på sokkelen er interessant, og en mulighet som operatørene og myndighetene bør se på som et alternativ eller et supplement til kraft fra land. Bygging av slike enheter er også interessant for norsk leverandørindustri, spesielt på levering av kompakte karbonfangstanlegg og lagring hvor norsk leverandørindustri er langt fremme, sier Ole Børge Yttredal, direktør for energi og klima i Norsk Industri.

Gasskraft med CCS er en løsning som har vært diskutert og vurdert for enkelte elektrifiseringsprosjekter, gjerne som et alternativ til strøm fra land. Per dags dato er ikke denne løsningen valgt for noen prosjekter i Norge. Pris og umoden teknologi samt tilgang på gass og CO2-lager har vært brukt som argumenter mot CCS.

Kan skje raskt

Målet med prosjektet har vært å synligjøre om flytende gasskraftverk med CCS kan være en løsning for elektrifisering av sokkelen for å oppnå pålitelig lavkarbon-elektrifisering av offshore-installasjoner. Hvor passer det best, er det mulig, når kan det iverksettes, hvilken strømpris snakker vi om og hvilke forutsetninger må være på plass? Dette er noen av spørsmålene rapporten har belyst og forsøkt å svare på.

Offshore gasskraft med CCS kan bygges ut relativt raskt og mye kan implementeres før 2030. Det vil kunne danne basis for nødvendig utbygging og oppgradering av infrastruktur, offshore og på land, samt gi balansekraft for en storstilt satsing på havvind. Det kan være positive synergier mellom offshore havvind og gasskraft med CCS.

> Last ned rapporten

> Les også: Vil elektrifisere sokkelen fra flytende gasskraftverk – med CO2-fangst (tu.no)