Samarbeidspartnere

Treforedlingens Bransjeforening er medlem i:

Confederation of European Paper Industries, CEPI

Treforedlingens Bransjeforening samarbeider med:

Papir- og fiberinstituttet, PFI

Treforedlingsindustrien samarbeider også med aktørene i verdikjeden for skog og tre: