Samarbeidspartnere

Treforedlingens Bransjeforening er medlem i:

> Confederation of European Paper Industries, CEPI

Treforedlingens Bransjeforening samarbeider med:

> RISE PFI

Treforedlingsindustrien samarbeider også med aktørene i verdikjeden for skog og tre: