Kjemiske produkter

Reststoffer etter produksjon av cellulose blir råvarer for kjemiske produkter: Lignin brukes som bindemiddel i dyrefor og torvbriketter, og som finfordelingsmiddel i betong, tekstilfargestoff, plantevernmidler og bilbatterier. Vanillin brukes både i næringsmidler, farmasi og parfymeproduksjon.