12 nye forskningsmillioner til Borregaard

Foto: Borregaard

Foto: Borregaard.

Borregaard vil motta 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til prosjektet "Value added sugar platform". Prosjektet går ut på å utvikle produkter fra sukker med høy verdi.

Støtten fordeles over fire år og gir en ytterligere verdiøkning for Borregaards egenutviklede BALI-konsept som går ut på å framstille biobaserte ligninprodukter og sukker til bioetanol. Det nye forskningsprosjektet handler om å optimalisere kritiske prosesstrinn i sukkerframstillingen og produsere skreddersydd sukker.

Dersom prosjektet lykkes, kan det medføre at sukker-delen fra BALI-prosessen blir mer verdifull. Dermed blir BALI-konseptet også mer robust og fleksibelt. For Borregaard er BALI-prosessen en strategisk viktig og langsiktig mulighet for å utvikle nye bioraffineri-konsepter.

I prosjektet skal Borregaard samarbeide med universiteter og teknologileverandører. Borregaard har tidligere i år mottatt 20 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd til samme prosjekt.

> Les mer på Borregaard.no