Bli med i Tekos Ekspertgruppe om klima- og miljøkriterier for klær

Fargerike T-skjorter på rad og rekke

Foto: AdobeStock

Vil din bedrift være med på å forme bransjens anbefalinger om klima- og miljøkriterier for klær i offentlige anbud?

Offentlige innkjøpere og kontraktmarkedet går foran med å sette krav til dokumentasjon av klima- og miljøprestasjon for en rekke varer og tjenester. Nå er også forskriften om offentlige anskaffelser endret slik at klima- og miljø skal vektlegges med minst 30 %. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er toneangivende på området og setter standard med veiledning og forslag til krav og kriterier.

DFØ holder på med å lage veiledning og kriterier til bærekraftige anskaffelser av tekstiler. Vi søker deltakelse til en Ekspertgruppe som skal jobbe med konkrete innspill til kriterier og miljøkrav.

Kravene fra DFØ er først og fremst utviklet med hensyn til arbeidstøy, men er ment som inspirasjon for andre typer tekstiler også. Vi ønsker derfor en bred deltakelse fra Teko-medlemmene.

Dette er en gylden mulighet for teko-bransjen til å si sin mening og sette kriterier som fungerer i praksis.

Interessert i å vite mer? Ta kontakt!

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien
  • Ida Oppen
  • Fagsjef for bærekraft og kvalitet