Teknobedriftene og bærekraft

Hvordan innvirker grønn teknologiomstilling på Teknobedriftene? På denne siden finner du informasjon om relevante arrangementer, kompetansetilbud og aktuelle næringspolitiske rammeverk for produksjonsbedrifter i bærekraftig omstilling.

EUs taksonomi – nye rammebetingelser for bærekraft

Med EUs taksonomi introduseres det nå et klassifiseringssystem med kriterier for å bestemme hvorvidt en aktivitet kan anses som bærekraftig. Taksonomien vil gjøre det lettere for investorer å skille mellom bærekraftige investeringer og ikke-bærekraftige investeringer.

Systemet er fortsatt under utvikling, og det kan være krevende å holde seg orientert om hvilke bedrifter som omfattes av systemet, og hvilke forberedelser som bør gjøres for bedrifter som påvirkes av taksonomien på forskjellig vis.

> Les mer om bærekraftig finans

> Last ned presentasjon

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!