Forum og prosjekter

Som medlem i Norsk Industri Teknobedriftene kan du delta i flere forum. Les mer om de forskjellige fora under og ta kontakt med oss.