Batteriindustrien

Norge er godt posisjonert til å lykkes innen flere deler av batteriverdikjeden, dersom det satses betydelig og umiddelbart. Uten en slik satsing vil markedsandelene kapres av andre, uten at Norge kan ta del i verdiskapingen.

På denne siden vil vi etterhvert presentere mer om den norske batterisatsingen.

Aktuelt om batteriindustri og BattKOMP