Om Norsk Industri Olje & Gass

Vi bidrar til å sikre langsiktig verdiskaping og norske arbeidsplasser i en innovativ, klimaeffektiv og bærekraftig leverandørindustri innen olje og gass og tilstøtende bransjer.

Våre prioriterte områder

Fokusområder

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Videre arbeid med økt konkurransekraft: Effektivisering, standardisering, industrialisering, digitalisering og teknologi (OG21, DEMO 2000 m.m.).
 • Standardkontrakter og økt bruk av disse. Innkjøpsbetingelser (mellom leverandører)
 • Gjennomføre anbefalinger fra NORSOK analyse-prosjekt (NORSOK, globale standarder og færre selskaps-spesifikke krav)
 • Tilgang til leteareal
 • Oppfølging av nye prosjekter og markedsoversikter
 • Profilering, omdømmebygging og rekruttering
 • Kontakt med departementer, komiteer, partier og politikere
 • Konkraft: Gjennomføre prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring"
 • Dialog og samarbeid med aktører som Norwegian Energy Partners (NORWEP), OG21, KonKraft med flere

Se hvem som sitter i våre styrer og forum

Bransjestyret og valgkomite

Styret i Norsk Industri Olje & Gass:

Styreleder
Ståle Kyllingstad, IKM

Nestleder
Jan Narvestad, Rosenberg Worley

Styremedlemmer
Øyvind Boye, AS Nymo
Kjell Giæver, Petroarctic
Bård Bjørshol, Kaefer 
Sturla Magnus, Aker Solutions
Christina Johansen, TechnipFMC

Varamedlemmer
Egil Bøyum, Aker Solutions
Mads Andersen, Aibel

Valgkomite
Leder:  Lars Fredrik Bakke, Woodgroup Norway
Sissel Lindland, Aker Solutions
Ingvald Torblå, Odda Technology AS

Arbeidsutvalg for "Fornybar energi til havs"

Geir Ove Karlsen, Aker Offshore Wind
Jørn Kristian Lindtvedt, TechnipFMC
Tor-Eivind Moen, ABB
Vemund Kaarstad, Siemens
Eivind Vethe, Karstein Moholt
Henrik Alpo Sjöblom, Kongsberg Maritime
Knut Erik Steen, Norwegian Energy Partners
Niklas Eric Indrevær, Aker Solutions
Bjørn Sanden, Nexans
Tom Fidjeland, GCE Node
Borghild Lunde, Aibel
Martin Kjall-Ohlsson, ABB
Hans Petter Rebo, Norsk Industri
Runar Rugtvedt, Norsk Industri
Ole Børge Yttredal, Norsk Industri

> Se mandatet her

HMS-rådet i Olje & Gass

Kari Svendsbø, Aibel (leder)
Kristine Hjelmeland, AkerSolutions (nest-leder)

Wenche Harms, Aker Solutions
Astrid Aadnøy, Apply
Oddbjørn Sæther, NYMO
Dag Bekkelund, Bilfinger
Erik Dietrichson, TechnipFMC
Inger Egeland, Deepwell
Janne Ertresvåg, Leirvik
Jorunn Bakken, NLI 
Tine Hegre, Worley Rosenberg
Ståle Øisang, Wood
Svein Løvås, IKM
Toril Aatland, ABB
Ann Torill Havnes Jørgensen, LBO

Fra Norsk Industri:
Berit Sørset (sekretær)
Pernille Vogt
Runar Rugtvedt
Hans Petter Rebo

Juridisk Forum og mandat

Juridisk Forum hos Norsk Industri Olje & Gass:

 • Henrik Inadomi, Aker Solutions (leder)
 • Bjorn Gisle Grønlie, TechnipFMC (nest-leder)
 • Simen Ausland, Aibel
 • Torbjørn Hervik, Rosenberg WorleyParsons
 • Haakon Opperud, ABB
 • Tone Kaasen, IKM
 • Matthias Geiger, Siemens
 • Sveinung Nordbye Medaas, GE oil and gas
 • Silje Edvardsen, Nexans Norway
 • Gipsy-Ann Helsvig, Wood
 • Christopher Sveen, Haavind (rådgiver for Norsk Industri, administrasjon)
 • Hans Petter Rebo / Runar Rugtvedt, Norsk Industri

> Mandat for forumet

 

 

Sektorstyret petroleum

 • Rolv Werner Erichsen, Aker Solutions
 • Anskar Resaland, TechnipFMC
 • Svein Løvås, IKM
 • Hans Petter Rebo, Norsk Industri

> Se også sektorstyre for petroleums-standardisering

Standardkontraktstyre

Fra leverandørindustrien sitter følgende representanter i Standardkontraktstyret:

 • Tomas Bille, TechnipFMC
 • Nils Arne Hatleskog, Aibel
 • Henrik Inadomi, Aker Solutions
 • Hans Petter Rebo, Norsk Industri

Sekretariatet i Olje & Gass bransjeforening: