Om Norsk Industri Offshore

Vi bidrar til å sikre langsiktig verdiskaping og norske arbeidsplasser i en innovativ, klimaeffektiv og bærekraftig leverandørindustri innen olje og gass og tilstøtende bransjer.

Våre prioriterte områder

Fokusområder

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Videre arbeid med økt konkurransekraft: Effektivisering, standardisering, industrialisering, digitalisering og teknologi (OG21, DEMO 2000 m.m.).
 • Standardkontrakter og økt bruk av disse. Innkjøpsbetingelser (mellom leverandører)
 • Gjennomføre anbefalinger fra NORSOK analyse-prosjekt (NORSOK, globale standarder og færre selskaps-spesifikke krav)
 • Tilgang til leteareal
 • Oppfølging av nye prosjekter og markedsoversikter
 • Profilering, omdømmebygging og rekruttering
 • Kontakt med departementer, komiteer, partier og politikere
 • Konkraft: Gjennomføre prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring"
 • Dialog og samarbeid med aktører som Norwegian Energy Partners (NORWEP), OG21, KonKraft med flere

Se hvem som sitter i våre styrer og forum

Bransjestyret og valgkomite

Styret i Norsk Industri Olje & Gass:

Styreleder
Ståle Kyllingstad, IKM

Nestleder
Jan Narvestad, Rosenberg Worley

Styremedlemmer
Bjørn Einar Brath, Siemens Energy
Borghild Lunde, Aibel
Bård Bjørshol, Kaefer
Sturla Magnus, Aker Solutions
Håkon Skjønberg, TechnipFMC

Varamedlemmer
Nina K. Jonassen, Arctic Energy Partners
Laila Vindenes, Karsten Moholt AS

Valgkomite
Sissel Lindland, Aker Solutions (leder)
Ingvald Torblå, Odda Technology AS
Kjell Giæver, Arctic Energy Partners

Arbeidsutvalg for "Fornybar energi til havs"

Geir Ove Karlsen, Aker Offshore Wind
Jørn Kristian Lindtvedt, TechnipFMC
Tor-Eivind Moen, ABB
Vemund Kaarstad, Siemens
Eivind Vethe, Karstein Moholt
Henrik Alpo Sjöblom, Kongsberg Maritime
Knut Erik Steen, Norwegian Energy Partners
Niklas Eric Indrevær, Aker Solutions
Bjørn Sanden, Nexans
Tom Fidjeland, GCE Node
Borghild Lunde, Aibel
Martin Kjall-Ohlsson, ABB
Hans Petter Rebo, Norsk Industri
Runar Rugtvedt, Norsk Industri
Ole Børge Yttredal, Norsk Industri

> Se mandatet her

HMS-rådet i Norsk Industri Offshore

 • Kari Svendsbø, Aibel (leder)
 • Øyvind Reiersen, Aker Solutions
 • Stig Søraker, Aker Solutions
 • Astrid Aadnøy, Apply
 • NN, NYMO
 • Dag Bekkelund, Bilfinger
 • Erik Dietrichson, TechnipFMC
 • Janne Ertresvåg, Leirvik
 • Jorunn Bakken, NLI
 • Tine Hegre, Worley Rosenberg
 • Ståle Øisang, Wood
 • Svein Løvås, IKM
 • Toril Aatland, ABB
 • Ann Torill Havnes Jørgensen, Altrad Linjebygg
 • Yasmin Miriam Søderbom, Fishbones
 • Malene Grosvik Dahle, Leirvik
 • Morten Hemsett, Nymo

Fra Norsk Industri:

 • Berit Sørset (sekretær)
 • Hilde Rajput Selle
 • Pernille Vogt
 • Runar Rugtvedt
 • Knut Erik Steen

Juridisk Forum og mandat

 • Henrik Inadomi, Aker Solutions (leder)
 • Tomas Bille, TechnipFMC (nestleder)
 • Simen Ausland, Aibel
 • Torbjørn Hervik, Rosenberg WorleyParsons
 • Haakon Opperud, ABB
 • Tone Kaasen, IKM
 • Matthias Geiger, Siemens Energy
 • Ann Helene Berg, Moreld Apply
 • Silje Edvardsen, Nexans Norway
 • Gipsy-Ann Helsvig, Wood
 • Christopher Sveen, Haavind (rådgiver for Norsk Industri, administrasjon)
 • Runar Rugtvedt / Knut Erik Steen, Norsk Industri

> Mandat for forumet

 

 

Sektorstyret petroleum

 • Rolv Werner Erichsen, Aker Solutions
 • Anskar Resaland, TechnipFMC
 • Svein Løvås, IKM
 • Hans Petter Rebo, Norsk Industri

> Se også sektorstyre for petroleums-standardisering

Standardkontraktstyret (SKS)

Fra leverandørindustrien sitter følgende representanter i Standardkontraktstyret:

 • Tomas Bille, TechnipFMC
 • Henrik Inadomi, Aker Solutions
 • Liv Runi Syvertsen, Aibel
 • Runar Rugtvedt, Norsk Industri (sekretariat)

Fra operatørsiden:

 • Olav Hustad, Equinor
 • Aksel Luhr, Vår Energi
 • Espen Hanstad, AkerBP
 • Øystein Joranger, Offshore Norge (sekretariat)

Observatører:

 • Olav Lie, LO
 • Erlend Vasshus, Norges Rederiforbund

Oppmann:

 • Knut Kaasen, Universitet i Oslo
 • Sondre Dyrdal , Wiersholm / UiO

Sekretariatet i Olje & Gass bransjeforening: