Norsk Industri

Innhold

Om Norsk Industri Olje & Gass

Vi bidrar til å sikre langsiktig verdiskaping og norske arbeidsplasser i en innovativ, klimaeffektiv og bærekraftig leverandørindustri innen olje og gass og tilstøtende bransjer.

Våre prioriterte områder