Norsk Industri

Innhold

Om Norsk Industri Olje & Gass

Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass representerer hoveddelen av norske leverandører til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel og internasjonalt.

Se hvem som sitter i våre styrer og forum

Bransjestyret

Styret i Norsk Industri Olje & Gass:

Styreleder
Ann Christin Andersen, TechnipFMC

Nestleder
Linn Cecilie Moholt, Karsten Moholt AS

Styremedlemmer
Torkild R. Reinertsen, REINERTSEN New Energy
Øyvind Boye, AS Nymo
Linda L. Aase, Aker Solutions
Mads Andersen. Aibel
Kjell Giæver, Petroarctic

Varamedlemmer
Jan Narvestad, Worleyparsons Rosenberg
Trond Erik Rynning, GE Oil & Gas

Sekretariat
Bransjesjef Runar Rugtvedt, tlf. 91719096
Fagsjef Hans Petter Rebo, tlf. 97016169
Konsulent Siri Aarvold, tlf. 23088861

Juridisk Forum og mandat

Juridisk Forum hos Norsk Industri Olje & Gass:

 • Henrik Inadomi, Kværner (Leder)
 • Stina Spanne, EMAS AMC AS (Nest-leder)
 • Simen Ausland, Aibel
 • Dag Waldenstrøm, Worley Parsons
 • Frode Strømø, Aker Solutions
 • Hege Bretseg, ABB
 • Bjorn Gisle Grønlie, TechnipFMC
 • Tone Kaasen, IKM
 • Laurel Erin Mittenthal, Siemens
 • Cathrine Schlytter Killi, GE oil and gas
 • Stein Ove Erdal, Nexans Norway
 • John Rognskog, Reinertsen
 • Stian Vikebø, Beerenberg Corp. AS
 • Christopher Sveen, Haavind (rådgiver for Norsk Industri, administrasjon)
 • Hans Petter Rebo / Runar Rugtvedt, Norsk Industri

> Mandat for forumet

Sektorstyret petroleum

 • Rolv Werner Erichsen, Aker Solutions
 • Tom Eddy Johansen, TechnipFMC
 • Jens Hodne, MHWirth
 • Hans Petter Rebo, Norsk Industri

> Se også sektorstyre for petroleums-standardisering

Standardkontraktstyre

Fra leverandørindustrien sitter følgende representanter i Standardkontraktstyret:

 • Erling Matland, Aibel
 • Tomas Bille, TechnipFMC
 • Henrik Inadomi, Kværner
 • Hans Petter Rebo, sekretær, Norsk Industri

Bransjeforeningens mål, arbeidsoppgaver og samarbeidsfora er:

"Langsiktig og positiv utvikling for teknologiindustri innenfor olje og gass og maritim fornybar energi i Norge"

Bransjeforeningen skal bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og kurs. Bransjeforeningen organiserer bransjestyret, Juridisk Forum, HMS-rådet og deltagelse i KonKraft. I tillegg skal bransjeforeningen jobbe for viktige saker for bedriftene i andre fora og med andre sentrale aktører.

For tiden er det hard konkurranse om kontrakter, og lavere aktivitetsnivå slik at det jobbes hardt for å få ned kostnadene, øke effektiviteten, teknologisatsing og bidra til at norske bedrifter er konkurransedyktige fremover". Spesielt jobber bransjeforeningen mye innenfor teknologi, kontrakter og standarder

Strategiske områder
 • Aktivitet på norsk sokkel
 • Konkurransekraft
 • Internasjonalt
 • Kompetanseutvikling og rekruttering
 • Profilering og omdømme
Fokusområder for Norsk Industri Olje & Gass - 2017
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Videre arbeid med økt konkurransekraft: Effektivisering, standardisering, industrialisering, digitalisering og teknologi (OG21, DEMO 2000 m.m.).
 • Standardkontrakter og økt bruk av disse. Innkjøpsbetingelser (mellom leverandører)
 • Gjennomføre anbefalinger fra NORSOK analyse-prosjekt (NORSOK, globale standarder og færre selskaps-spesifikke krav)
 • Tilgang til leteareal
 • Oppfølging av nye prosjekter og markedsoversikter
 • Profilering, omdømmebygging og rekruttering
 • Kontakt med departementer, komiteer, partier og politikere
 • Konkraft: Gjennomføre prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring"
 • Dialog og samarbeid med aktører som Norwegian Energy Partners (NORWEP), OG21, KonKraft med flere
Våre samarbeidsfora
 • KonKraft
 • OG21
 • NORWEP
 • DEMO 2000

> Se detaljer om våre samarbeidsfora