Norsk Industri

Innhold

Om Norsk Industri Olje & Gass

Vi bidrar til å sikre langsiktig verdiskaping og norske arbeidsplasser i en innovativ, klimaeffektiv og bærekraftig leverandørindustri innen olje og gass og tilstøtende bransjer.

Våre prioriterte områder

Fokusområder 2018

 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Videre arbeid med økt konkurransekraft: Effektivisering, standardisering, industrialisering, digitalisering og teknologi (OG21, DEMO 2000 m.m.).
 • Standardkontrakter og økt bruk av disse. Innkjøpsbetingelser (mellom leverandører)
 • Gjennomføre anbefalinger fra NORSOK analyse-prosjekt (NORSOK, globale standarder og færre selskaps-spesifikke krav)
 • Tilgang til leteareal
 • Oppfølging av nye prosjekter og markedsoversikter
 • Profilering, omdømmebygging og rekruttering
 • Kontakt med departementer, komiteer, partier og politikere
 • Konkraft: Gjennomføre prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring"
 • Dialog og samarbeid med aktører som Norwegian Energy Partners (NORWEP), OG21, KonKraft med flere

Se hvem som sitter i våre styrer og forum

Bransjestyret og valgkomite

Styret i Norsk Industri Olje & Gass:

Styreleder
Ann Christin Andersen, TechnipFMC

Nestleder
Ståle Kyllingstad, IKM

Styremedlemmer
Øyvind Boye, AS Nymo
Linda L. Aase, Aker Solutions
Mads Andersen. Aibel
Kjell Giæver, Petroarctic
Jan Narvestad, Rosenberg WorleyParsons

Varamedlemmer
Bård Bjørshol, KAEFER
Sturla Magnus, Kværner Verdal

Valgkomitè
Leder: Lars Fredrik Bakke, Woodgroup Norway
Sissel Lindland, Aker Solutions
Torkild Reinertsen, Reinertsen New Energy AS

Juridisk Forum og mandat

Juridisk Forum hos Norsk Industri Olje & Gass:

 • Henrik Inadomi, Kværner (Leder)
 • Bjorn Gisle Grønlie, TechnipFMC (Nest-leder)
 • Simen Ausland, Aibel
 • Dag Waldenstrøm, Rosenberg WorleyParsons
 • Frida Nordland, Aker Solutions
 • Hege Bretseg, ABB
 • Tone Kaasen, IKM
 • Laurel Erin Mittenthal, Siemens
 • Cathrine Schlytter Killi, GE oil and gas
 • Stein Ove Erdal, Nexans Norway
 • Stian Vikebø, Beerenberg Corp. AS
 • Christopher Sveen, Haavind (rådgiver for Norsk Industri, administrasjon)
 • Hans Petter Rebo / Runar Rugtvedt, Norsk Industri
 • Anne Margrete Ringheim, DNV GL (observatør)

> Mandat for forumet

Sektorstyret petroleum

 • Rolv Werner Erichsen, Aker Solutions
 • Tom Eddy Johansen, TechnipFMC
 • Svein Løvås, IKM
 • Hans Petter Rebo, Norsk Industri

> Se også sektorstyre for petroleums-standardisering

Standardkontraktstyre

Fra leverandørindustrien sitter følgende representanter i Standardkontraktstyret:

 • Tomas Bille, TechnipFMC (leder)
 • Nils Arne hatleskog, Aibel
 • Henrik Inadomi, Kværner
 • Hans Petter Rebo, Norsk Industri

Sekretariatet i Olje & Gass bransjeforening: