Vekst for leverandørindustrien i det internasjonale markedet

Publisert

Boligplattformen på Johan Sverdrup hos Kværner Stord. I bakgrunnen er Nord-Europas største kran. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Boligplattformen på Johan Sverdrup hos Kværner Stord. I bakgrunnen er Nord-Europas største kran. Foto: Norsk Industri.

To rykende ferske rapporter som er utarbeidet på vegne av Eksportkreditt Norge, NORWEP og OED viser en positiv utvikling for norsk leverandørindustri både hjemme og ikke minst i det globale markedet.

Leverandørindustrien til olje og gass nå er på vei oppover igjen etter noen tøffe år. I følge Rystad Energy vil prosjekter som planlegges utbygd med flyter eller subsea tie-back ta en større markedsandel sammenlignet med forrige syklus. Dette understreker at dypvannsutbygginger er blitt konkurransedyktig sammenlignet med utviklinger på grunt vann, skiferolje og konvensjonelle utbygginger på land.

Norsk leverandørindustri er spesielt sterke på dette segmentet. For oljefelt er Norge og Storbritannia estimert til å være de største markedene hva gjelder investeringsaktivitet, mens Australia, Qatar, De forente arabiske emirater og Norge er forventet å være de største på gass- og gasskondensat-felt.

Flere leverandører til petroleumssektoren bruker også sin kompetanse innenfor havvind. Vi ser også en økning i eksport innen fornybar energi, og da særlig havvind. Her er det internasjonale markedet i vekst og vi har et stort potensiale, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje og gass.

Oljeservice vokser igjen

Rapporten fra Rystad Energy, "Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper", handler om den internasjonale omsetningen til norske oljeservicebedrifter. De ferske tallene viser at totalomsetningen til olje og gass i 2018 var på 372 milliarder kr – en vekst på ti prosent fra året før. Av dette var 102 milliarder kroner internasjonal omsetning, og 271 milliarder omsetning i Norge.

Mest vekst i eksport på havvind

Rapporten fra Multiconsult, "Kartlegging av den norskbaserte fornybarnæringen", viser at den norske fornybarnæringen hadde en nasjonal omsetning på ca. 30 milliarder kroner i 2018, som er en vekst på 70 prosent fra fjoråret. Dette gjelder både eksport fra norske selskaper til utlandet og internasjonal omsetning (eksport og salg fra datterselskaper i utlandet). De to segmentene med høyest eksport, havvind og solenergi, sysselsatte til sammen 4 500 personer. Vannkraft er fortsatt det største segmentet, men det er landbasert vindkraft som har hatt høyest vekst. Her ble omsetningen firedoblet fra 1,7 milliarder kroner i 2017 til 8,7 milliarder i fjor.