Starten på et nytt norsk industrieventyr?

Publisert

Bilde av vindturminer til sjøs.

Foto: Enova.

På torsdag ble det klart at staten gjennom Enova gir 2,3 milliarder kroner til Equinors prosjekt med elleve flytende havvindturbiner i Nordsjøen, Hywind Tampen.

Enovas mandat er reduksjon av klimagassutslipp, og bidra til innovative energi- og klima-teknologier. Equinor med partnerne ExxonMobil, Vår Energi, DEA, Idemitsu og OMV skal ta nå ta endelig investeringsbeslutning i Gullfaks- og Snorre-lisensene med konseptet der vindturbinene skal gi strøm til oljeplattformene Gullfaks og Snorre. Til sammen vil parken ha en effekt på 88 MW. Budsjettet for utbyggingen er 5 milliarder kroner, og prosjektet blir verdens største flytende havvindpark.

Norsk Industri ser på offshore flytende havvind som et stort og globalt fremtidig marked for norsk leverandørindustri. Enovas støtte på 2,3 milliarder kroner til Equinor-prosjektet Hywind Tampen, og at dette prosjektet nå etter all sannsynlighet blir realisert, kan være starten på et nytt og stort "industrieventyr" for olje og gass og maritim leverandørindustri i Norge. Mange norske aktører har allerede vært med på betydelige leveranser på Equinors pilotanlegg Hywind Skottland med fem flytende turbiner som er i full drift.

- Norske leverandørklynger har arbeidet tett med Equinor i Hywind Tampen prosjektet med løsninger og teknologi og mulighetene er store når kontraktene skal tildeles. Fremover er det viktig å få volum gjennom flere anlegg og kostnadsreduksjoner for å få til mer fornybar energiproduksjon til havs, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

Norske industriaktører er klare for neste eventyr!

Det er viktig at norsk sokkel med gode vindforhold og norske bedrifter med lang og relevant erfaring tar og får en sentral rolle i utviklingen av havvind. Innovasjon, erfaringsoverføring og kompetanse vil bidra til å gjøre teknologien kommersiell, volumet større og gi norske bedrifter konkurransekraft i det kommende nasjonale og internasjonale markedet som kan være mange titalls milliarder i investeringer årlig.

Det er erfaring fra olje, gass og maritimt som nå benyttes for å gi leverandørbedriftene flere bein å stå på. Det er også prosjekter med betydelig reduksjon av klimagassutslipp, og utslippsfri strøm-produksjon offshore kan selvsagt også være nøkkel for havbruk og andre næringer til havs. Offshore flytende havvind bidrar også til at norsk sokkel preges av aktører og myndigheter som utvikler og tar i bruk ny teknologi og driver god ressursforvaltning med lave utslipp.

- Norskbasert industri har potensiale for en høy markedsandel, og myndigheter og industri må nå få på plass et rammeverk som på sikt gjør at støtteordninger i denne størrelsen blir unødvendig, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk industri.

> Les mer på Enova.no