Slik skal olje- og gassindustrien i Norge nå klimamålene

Publisert

Personer på scene

Presentasjon av KonKraft-rapporten "Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050". F.v.: Hildegunn Blindheim (Norsk olje og gass), Frode Alfheim (Industri Energi), Harald Solberg (Norges Rederiforbund), Stein-Lier Hansen (Norsk Industri) og olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Norsk Industri.

28. februar la KonKraft-partnerne frem rapporten "Framtidens energinæring på norsk sokkel – Klimastrategi mot 2030 og 2050". Rapporten viser hvordan olje- og gassindustrien skal redusere sine absolutte klimagassutslipp i Norge, og hvordan teknologi og kompetanse fra industrien kan gi klimagassreduksjoner i Europa og resten av verden.

Produksjon av olje og gass i Norge har blant de laveste karbonavtrykkene i verden, men dette er ikke nok. Det trengs et taktskifte i arbeidet med å redusere den globale oppvarmingen. Den norske olje- og gassindustrien har derfor satt følgende mål for utslippsreduksjoner fra egen virksomhet:

Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine absolutte klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.

Målsetningen omfatter de samlede utslippene fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel samt totale utslipp fra prosesseringsanleggene på Kårstø, Kollsnes, Nyhamna, Melkøya og Stureterminalen. 40 prosent lavere utslipp i 2030 innebærer en absolutt utslippsreduksjon på 5,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år i 2030 sammenlignet med 2005. Dette tilsvarer over 10 prosent av Norges samlede utslipp i 2018.

- Sammen med prosessindustriens veikart er denne rapporten historisk. Man lover radikale klimakutt fra bransjer som egentlig er regulert gjennom kvotehandel. Det skal gjøres uten tap av arbeidsplasser, og det er helt nødvendige teknologier og løsninger for å gjennomføre Parisavtalen. Rapporten er ambisiøs, og det pekes på teknologier og løsninger for å komme til en praktisk talt utslippsfri norsk sokkel, sa adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen under fremleggelsen.

- Aker Solutions egen 20/25/30-ambisjon mot lav- og null-utslippsteknologier betyr å omstille selskapet omtrent totalt. Men det er riktig å gjøre det, og utslipp er nå tema i alle prosjekter vi gjør for kundene. Å gjennomføre dette veikartet får vi til, med drakraften fra trepartssamarbeidet og virkemidler som Demo2000, Lavutslipp-senteret og Petromaks 2, sa Linda Aase, konserndirektør i Aker Solutions.

Olje- og energiminister Tina Bru mottok rapporten:

- Det er ingen andre land der olje og gassbransjen har tilsvarende ambisjoner og planer, sa hun.

> Les statsrådens innlegg