Oljeindustrien ble hørt, men...

Publisert

Njord oppgraderes hos Kværner Stord. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Kværner Stord. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri.

30. april la regjeringen frem et tilsynelatende målrettet og godt tiltak for opprettholdelse av aktivitet i oljeindustrien.

Retningen på forslaget som skal redusere den dramatiske nedgangen i nye prosjekter og investeringer på norsk sokkel er god.

Hovedbegrunnelsen bak tiltaket er å opprettholde aktivitet og sysselsetting i leverandørindustrien for å redusere faren for at store kompetansemiljøer og produksjonsmiljøer ikke forsvinner. Dette er kompetanse og teknologimiljøer som også er ekstremt viktig for pågående omstilling mot grønnere løsninger.

Regjeringens forslag til direkte avskrivninger vil kunne styrke likviditeten for selskapene, men virkningen av reduksjonen i friinntekten, som de foreslår samtidig, undergraver formålet med forslaget - nemlig å skape lønnsomt grunnlag for nye prosjekter og ny aktivitet.

– Hvordan dette og andre foreslåtte endringer i praksis vil slå ut på beslutning og realisering av prosjekter og innvesteringer må det ses nærmere på. Men det er en frykt at tiltakspakken med dette ikke får den effekten som industrien ønsker. Vi vil de nærmeste dagene gå i dybden i forslaget for å analysere konsekvenser av regjeringens forslag, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)