Olje- og gassindustrien mot nullutslipp

Publisert

Pressekonferanse

En samlet norsk olje- og gassindustri lanserer nye klimamål for 2030 og 2050. Norsk Industri v/ adm. dir. Stein Lier-Hansen sammen med partnerne i KonKraft og representanter fra Equinor og Aker Solutions. Foto: Norsk Industri.

Olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005, og videre redusere utslippene til nær null i 2050.

KonKraft-partnerne, som består av Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, LO med Fellesforbundet og Industri Energi, har sammen med sine medlemmer jobbet frem nye klimamål.

En samlet norsk olje- og gassindustri lanserer nye klimamål for 2030 og 2050

Klimautfordringen er formidabel. Norge og Europa diskuterer nå mål og til dels lovgivning for 40-60 prosents reduksjon i samlede klimagassutslipp innen 2030 og nullutslipp i 2050.

– Verdikjeden olje og gass er vår sterkeste muskel for å bære oss inn i det grønne skiftet. Leverandører og operatører i petroleumsindustrien, sammen med våre forskningsmiljøer, har erfaring, kompetanse, fagmiljøer og kapital til å gjennomføre store deler av denne energi-transformasjonen. Utslipp må kuttes veldig raskt, og det må skje i tråd med FNs bærekraftsmål, sier adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Historisk

En samlet bransje har satt målene, og norsk sokkel må utvikle løsningene Norge og verden trenger slik som å utvikle havvind i stor skala, produsere hydrogen fra naturgass og å utvikle storskala CO2-fangst og -lagring. Norske leverandørselskaper og teknologiklynger innen olje og gass og maritim industri har vist stor evne til å levere løsninger og teknologier til det internasjonale markedet.

– Vi ser et stort potensial for ytterlige eksport av lavutslipps- og fornybare løsninger som vil kunne gi betydelige globale utslippsreduksjoner. Dette er industri-utvikling på sitt beste, som er grunnlaget for videre verdiskaping og arbeidsplasser i Norge, sier Lier-Hansen.

> Last ned infoskriv

> Mer om KonKraft