Verdens første kommersielle anlegg for produksjon av rent hydrogen fra naturgass er åpnet på Kollsnes!

Publisert

Hydrogenanlegg

Fredrik Hauge i Bellona klipper snorer, på høyre side Arild Elvig, ZEG power og Ronny Haufe H2 production. Foto: Norsk Industri

H2 Production AS (H2P), CCB Energy og ZEG Power AS (ZEG) foretok den offisielle åpningen av verdens første kommersielle anlegg for produksjon av rent hydrogen med integrert karbonfangst i Energiparken i Øygarden kommune den 23.10.2023.

Det var Fredrik Hauge fra Bellona som fikk æren av å klippe snoren ved anlegget. Norsk Industri var til stede ved det nye prosessanlegget og den høytidelige åpningen sammen med nærmere 100 inviterte fra eierne, myndigheter, leverandører, politikere, kunder og media.

Hydrogenanlegg

Prosessanlegget. Foto: Norsk Industri

- Dette representerer en betydelig milepæl for begge selskaper i arbeidet mot en bærekraftig, lav-karbonfremtid, og støtter den norske regjeringens hydrogen- og klimainitiativer samt EUs «Green Deal» sier daglig leder i administrerende direktør i H2 production, Ronny Haufe.

Produksjonsanlegget, ZEG H1, er lokalisert i nærheten av Northern Lights CO2-lagringsanlegg, har derfor svært kort vei til levering av CO2.. Naturgassen er også kortreist, den hentes i rør fra Equinor sitt anlegg på Kollsnes ca 1500 meter unna det nye hydrogenanlegget. Anlegget vil produsere omtrent 1 tonn hydrogen per dag og målet er å levere fanget CO2 til Northern Lights for permanent lagring under havbunnen.» . Anlegget er et symbol på Norges forpliktelse til innovativ teknologi og klimaansvar. Fra et energiperspektiv har Norge en strategisk posisjon i Europa, og å kunne tilby Europa norsk gass i form av rent hydrogen kan bli en viktig mulighet som ZEG-teknologien muliggjør, sa administrerende direktør Arild Selvig i ZEG Power AS.

Klimamål

For å nå våre klimamål er karbonfangst og lagring helt avgjørende, samtidig vil hydrogen som energibærer kunne avkarbonisere industriprosesser og andre energibehov som er vanskelig eller umulig å elektrifisere. Det å ta i bruk en del av våre gassressurser til å lage rent hydrogen kan gi store hydrogenvolumer og åpningen av prosessanlegget i Øygarden i dag er et skritt på veien for å realisere dette. Blått hydrogen fra naturgass vil også være en viktig energibærer som kan få i gang et marked og distribusjon.

- Når vi og Europa har gode kraftoverskudd vil grønt hydrogen produsert fra fornybar kraft og elektrolyse kunne skaffe oss hydrogen i en svært langsiktig fremtid, sier Runar Rugtvedt, Bransjesjef i Norsk industri Offshore.

Energiparken langs med maritim hovedled og Ågotnes hvor fremtidige Bergen's offentlige havn vil bli lokalisert vil danne transportknutepunkt for fremtidige brukere av hydrogen og hydrogen energibærere. Spillprodukter fra produksjonen som varme og CO2 kan også brukes som ressurser for nærliggende industrier. Disse kortreiste løsningene vil føre til lavest mulig karbontrykk og bidrar til å nå klimamålene.

Hydrogenanlegg

Oversiktsbilde med Hydrogenanlegget med Northern Lights anlegget i bakgrunn. Foto: H2 production