Vellykket dialogmøte om fremtidens olje- og gassindustri

Publisert

Bildet fra en konferansesal under dialogmøte om fremtidens olje- og gassindustri.

Vellykket dialogmøte om fremtidens olje- og gassindustri 28. mai på Næringslivets hus i Oslo. Foto: Olav Aasrum Linnestad

28. mai avholdt holdt Norsk Industri og Offshore Norge et vellykket og godt besøkt dialogmøte om fremtidens olje- og gassindustri. Møtet handlet om hvordan industrien kan etablere nye digitale forsyningsnettverk for å levere "on demand"-produksjon gjennom for eksempel 3D-printing.

Knut Sunde fra Norsk Industri satte scenen i en fullsatt sal i Næringslivets hus og pekte på at dagens forsyningskjeder er sårbare, samt viktigheten av å bygge opp lokale leveransenettverk i Norge som kan være med på å bidra til lokal verdiskaping. Bruk av "on demand"-produksjon vil kunne robustgjøre norsk forsyningssikkerhet.

Representanter fra Aker Solutions, Aibel og Moreld Apply pekte på viktigheten av gjennomgående kunnskap og eierskap fra EPCI-kontraktørene for å klare å få til "on demand"-produksjon. Blant annet ble dagens arbeidsprosesser løftet fram som et konkret område som vil kreve tilpasninger.

Siemens Energy stresset at mye av AM-prosessen ligger i å tilgjengeliggjøre data, preparere data for å så kvalitetssikre og post-prosessere delene. CAD filer må konverteres for å muliggjøre AM produksjon.

Her er noen headlines fra dialogmøtet:

  • Mange av dagens forsyningskjeder er preget av lange ledetider. Lokale leveransenettverk i Norge med bruk av "on demand"-produksjon kan bidra til å få ned ledetiden for utstyr og deler, men også føre til lokal verdiskaping.
  • I dag anslås det å være mer enn 27 milliarder låst kapital i fysiske varelagre, og opp til 80 prosent vil trolig aldri bli brukt. Derfor ønsker operatører som Equinor, Vår Energi og AkerBP, sammen med industrien, å etablere leveransenettverk rundt norskekysten.
  • Det bør eksistere deler og komponenter som tilgjengeliggjøres i digitale lagre (digitale plattformer i skyen) som kan produseres ved behov. Dette bør også kontraktfestes i kontraktene til operatørene.
  • Både Greenfield- og Brownfield-prosjektene (med modifikasjoner og vedlikehold) er gode use-cases, hvor det kan høstes betraktelig gevinster.
  • Lønnsomheten vil trolig knyttes til volum av digitale deler, og derfor må det tilrettelegges for AM i innkjøpspakker og vurderes i studiefaser for prosjekter.

– Det er viktig at leverandørindustrien er aktive, følger godt med i timen, drøfter egen strategi og gjør grep og involverer seg slik at de sikrer å være en viktig del av leverandør- og forsyningskjeden i petroleumsnæringen. Norsk sokkel er tidlig ute og går også foran på dette teknologiområdet, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Offshore.

> Last ned presentasjonene fra møtet