OG21 Technology Champion 2023

Publisert

To personer som mottar en pris. Holder diplom forran seg på en scene,.

Olje- og energiminster Terje Aasland og Lars Sørum sammen med vinnerne av prisen "OG21 Technology Champion 2023", Vidar Mathiesen og Asgeir Sørensen (på videooverføring fra Berkeley hvor han for tiden er gjesteprofessor). Foto: Thomas Keilman, Forskningsrådet.

Gründer og direktør Vidar Mathiesen fra en av våre medlemsbedrifter, InflowControl AS, mottok OG21 Technology Champion 2023 prisen den på OG21 Forum den 16.11.23. Juryen valgte i år å dele ut to priser og den andre prisen gikk til professor Asgeir Sørensen ved NTNU.

Dr. Vidar Mathiesen, direktør for teknologiselskapet InflowControl, som har hovedkontor på Herøya i Porsgrunn, har utviklet en autonom innstrømningsventil (AICV) som brukes for å begrense vann- og gassproduksjon fra oljebrønner.

Den er hittil installert i 275 brønner på 5 kontinenter. Teknologien fører til vesentlig lavere klimagassutslipp, reduserte kostnader og høyere utvinningsgrad.

Dr. Mathisen har vært sentral både ved etableringen av InflowControl og for utviklingen av AICV-teknologien fra idé til bred implementering. Han er en ekte gründer som har levd under usikkerhet og stått på lenge for å bringe teknologien fram til kommersiell suksess. Bedriften har i dag 40 ansatte.

- Det var svært hyggelig at prisen ble delt ut til en person og en "liten" bedrift, som med teknologi og utvikling, godt støttet av blant annet Demo 2000, har lykkes med utvikling fra å være to-tre personer og en god ide, til en bedrift i god vekst og betydelig internasjonal suksess, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Offshore.

Les mer på OG21 sine nettsider

Besøk InflowControl sine nettsider