Om stipendet

De som kan søke Norsk Industris Designstipend er unge formgivere virksomme i Norge (fortrinnsvis med masterutdannelse i design fra norsk høgskole, universitet eller tilsvarende) eller norske statsborgere virksomme utenlands. Stipendet er til lønn, bopel og utgifter til sammen verdt opp mot kr 130 000 kroner. I forbindelse med jurymøtet vil det også bli avholdt intervju med de aktuelle kandidatene. 

I stipendperioden skal stipendiaten være utplassert full tid på stipendbedriften (etter avtale), delta i og bli kjent med hvordan bedriften arbeider. I den første perioden er det fokus på opplæring og å bli kjent i stipendbedriften, mens andre periode er avsatt mer til prosjektarbeid i stipendbedrift. Stipendiatene skal også bruke et par uker på å bli kjent med bransjeaktørene, besøke flere industribedrifter og leverandører, samt bl.a. bli introdusert for lovmessige forhold, kvalitets- og miljøordninger. Dette organiseres av Norsk Industri. Stipendiatene skal også ha tid til egenarbeid. 

I utlysningen av stipendiene vil det fremgå hvilke bedrifter som er aktuelle. 

Mål for oppholdet/stipendiet:  

 • Legge grunnlaget for økt norsk verdiskaping
 • Bidra til å utvikle designerens kjennskap og forståelse for produksjon og kommersielle vilkår industrien arbeider under, og oppleve en reell arbeidssituasjon og samarbeid
 • Bidra til økt designkompetanse i industrien og kunnskap og forståelse for designere
 • Styrke nettverk og bedre omdømme for hele bransjen  
 • Bidra til å fremme gode, ryddige og seriøse fremtidige samarbeid  
 • Utvikle gode relasjoner mellom stipendbedrift og designstipend-mottaker  

Om søknad og innhold

En uttakskomite skal vurdere søkerne, og innkaller til intervju. Komiteen har en representant fra

 • designutdanningene
 • en ung etablert designer
 • stipendiebedriften
 • markedssjef Designindustrien Ragnhild Grytten fra Norsk Industri

Utplassering er i om lag 5 måneder på høsten i bedriften som gir stipendiet. Designeren skal delta og bli kjent med hvordan bedriften arbeider:  

 • Designprosess og produktutvikling  
 • Planlegging og kalkulasjon  
 • Produksjon og logistikk  
 • Markedsarbeid  
 • Innføring i markedssituasjon (som distribusjon, merkevare, innkjøpskrav og miljø/kvalitet)
Profil bilde