Om stipendet

De som kan søke "Norsk Industris Designstipend" er unge formgivere virksomme i Norge (fortrinnsvis med masterutdannelse i design fra norsk høgskole, universitet eller tilsvarende) eller norske statsborgere virksomme utenlands. Stipendet er til lønn, bopel og utgifter til sammen verdt opp mot kr 120 000 kroner. I forbindelse med jurymøtet vil det også bli avholdt intervju med de aktuelle kandidatene. 

I stipendperioden skal stipendiaten være utplassert "full" tid på stipendbedriften (etter avtale), delta i og bli kjent med hvordan bedriften arbeider. I den første perioden er det fokus på opplæring og å bli kjent i stipendbedriften, mens andre periode er avsatt mer til prosjektarbeid i stipendbedrift. Stipendiatene skal også bruke et par uker på å bli kjent med bransjeaktørene, besøke flere industribedrifter og leverandører, samt bl.a. bli introdusert for lovmessige forhold, kvalitets- og miljøordninger. Dette organiseres av Norsk Industri. Stipendiatene skal også ha tid til egenarbeid. 

I utlysningen av stipendiene vil det fremgå hvilke bedrifter som er aktuelle.