Vi hjelper våre medlemmer frem og ut!

Som medlemsbedrift i Designindustrien får du tilbud om juridisk bistand, rådgivning om bærekraft, produksjon og eksport med mer. I tillegg får du flere gode økonomiske fordeler.

Se hva medlemskap koster og meld deg inn i dag!

Opplysninger om virksomheter hentes fra Brønnøysundregisteret og Proff AS.

Du blir del av en sterk enhet med kraft til å forandre, sette dagsorden i debatten og skape bedre forutsetninger for at vår industri skal vokse. Du får også tilgang til en lang rekke generelle og bransjespesifikke servicetilbud og informasjon, som kan være til god hjelp i hverdagen.

Faglig kunnskap og rådgivning

Det er god økonomi i ditt medlemskap i Norsk Industri Designindustrien. Hos oss får du tilbud om juridisk bistand hvis det trengs. Som en profesjonell designindustrivirksomhet har du bruk for faglig kunnskap og rådgivning som er skreddersydd til ditt behov. Det får du via ditt medlemskap i bransjeforeningen. Du kan som medlem selv velge din deltagelse og hvilke tjenester du benytter. Designindustrien er en del av Norsk Industri, som igjen er underlagt NHO. Dette gjør oss sterke.

Bedre politiske rammevilkår

Designindustrien taler medlemmenes saker overfor politikere og myndigheter. Vi fremmer våre medlemmers felles interesser og enkeltbedrifters behov for å sikre best mulig rammebetingelser. Derfor har Norsk Industri løpende tett kontakt med regjeringen, Stortinget, etater, virkemiddelapparatet mm. Skal vi lykkes med økt verdiskaping og eksport trenger vi bedre rammevilkår. Viktige saker er å få et eksportkontor og at rammene for investeringsstøtte økes. Vi tar også opp en del konkrete saker som rekruttering, CO2-avgift og brannkrav. Vi krever mer kjøp av norske produkter til offentlige bygg, og har flere enkeltsaker knyttet til offentlige anskaffelser.

Eksport

Vi jobber med å få etablert et eksportkontor for design og ferdigvareindustrien. I tillegg er en viktig del av medlemstilbudet egne prosjekter og samarbeidsprosjekter med virkemiddelapparatet innenfor eksport, som scale up-prosjekter, felles messestands, internasjonalt pressearbeid med mer. 

Økonomiske medlemsfordeler

Mange medlemsbedrifter dekker inn hele den årlige kontingenten til Norsk Industri og NHO på besparelsene de gjør ved å bruke Norsk Industris økonomiske medlemsfordeler innenfor forsikring, frakt, strøm, telefoni, pensjon mm.

> Sjekk ut alle våre medlemsfordeler her

Ønsker du å vite mer om medlemskap ta kontakt med en av oss:

Profil bilde