Innkjøpskrav for kontraktsmøbel

Norsk Industri møbel+interiør har laget innkjøpskrav for kontor og offentlig miljø – herunder også utdannelsesinstitusjoner og det øvrige kontraktmarkedet. På denne måten ønsker vi å fremme gode møbelinnkjøp.

Møbel- og interiørbransjen opplever at konkurransegrunnlag sjeldent gir godt nok grunnlag for gode innkjøp, og vi har i denne omgang tatt for oss kontormøbler, skolemøbler, institusjoner og andre offentlige rom. Vi ønsker å styrke det faglige grunnlaget for innkjøp har vi utarbeidet en innkjøpsveileder, sier bransjesjef Egil Sundet.

- Vi opplever at det stilles feil krav ved anbudskonkurranser, som gjør at anbyder får dårlige løsninger tilbake, sier bransjesjef Egil Sundet. Dette gir innkjøper eller bruker et produkt som har for kort levetid eller er uten de egenskaper man ønsker.

Det er derfor viktig å få fram relevante krav ved et innkjøp, sier Sundet. Dette er hensikten med den veilederen vi har laget, og i prosessen har vi samarbeidet med mange: både leverandører, innkjøpere og eksperter i statlige og kommunale etater samt juridisk, kvalitets- og miljøekspertise. – Det har vært et krevende arbeid på flere måter, men nå håper vi at denne kommer til nytte, sier bransjesjef Sundet.

Lett å bruke

Veilederen er lett å bruke da den gir konkrete og ferdig formulerte tekster til anbudskonkurransen for de fleste produktgrupper og gir relevante krav til

  • teknisk kvalitet
  • klima og miljø
  • estetikk
  • garanti/leveringstid
  • samfunnsansvar
Mer om veilederen

Verktøyet presenterer konkrete og relevante krav innenfor; klima og miljø, estetikk, garantitid, leveringstid og samfunnsansvar, og standardiserte minstekrav innen møbelkvalitet etter europeiske standarder som alle tilbydere må tilfredsstille. I tillegg foreslår den også aktuelle tilleggskrav som den enkelte innkjøper kan velge å ta med i kravspesifikasjonen dersom det er et mål å spisse f.eks. miljøprofilen, eller hvis man har ambisjoner om å skille produktene med best kvalitet fra de alminnelig gode produktene.

Arbeidet med veilederen har pågått i to år og underveis har arbeidsgruppen hatt møter og kontakt med flere innkjøpere, leverandører, norske eksperter innen kvalitet, klima og miljø, sosialt ansvar og offentlige anskaffelsesregler/jus. Det har også vært et poeng å presentere krav som som er samkjørte med de som gjelder i Sverige og Danmark.